Ramię w ramię

Ćwiczenia „Anakonda ’16” udowodniły, że organizacje proobronne mogą być doskonałym uzupełnieniem bojowym jednostek operacyjnych armii.

 

Jednym z ważniejszych epizodów ćwiczeń „Anakonda ’16” było przygotowanie na terenie ośrodka szkoleniowego Biała Góra koło Krosna Odrzańskiego przeprawy przez Odrę dla pododdziałów brytyjskiej lekkiej brygady piechoty. Zaangażowano ponad 300 żołnierzy, w większości z 2 Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia oraz 11 Lubuskiej Dywizji Zmechanizowanej. Zadanie ochrony i obrony zgrupowania wojsk rozlokowanych nad rzeką oraz samej przeprawy po raz pierwszy w tak ważnym działaniu sojuszniczym otrzymał pododdział złożony z członków organizacji paramilitarnych.

Pododdział Lubuskiej Kompanii Obrony Terytorialnej (LKOT) liczył 92 osoby. W jego skład wchodzili członkowie ogólnopolskiego stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl (lubuska, pomorska i podkarpacka OT), Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej 3006 z Nowej Soli oraz Jednostki Strzeleckiej 4046 z Sulechowa. Kompanią dowodził chor. rez. Jacek Klimanek, były żołnierz wojsk rozpoznawczych oraz 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Na udział tych organizacji w tak ważnych ćwiczeniach wydało zgodę Ministerstwo Obrony Narodowej. Aby ją uzyskać, trzeba było przyjąć warunki postawione przez wojsko. Każda osoba uczestnicząca w manewrach musiała mieć m.in. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do takich zajęć oraz być ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizacje zobowiązały się zapewnić swoim członkom dojazd do rejonu ćwiczeń, sprzęt biwakowy i żywnościowy (menażka, sztućce itp.) oraz środki do udzielenia pierwszej pomocy medycznej. W przypadku LKOT-u wojsko zorganizowało jednak całe zabezpieczenie logistyczne z obozowiskiem namiotowym oraz możliwością korzystania ze środków transportowych włącznie.

Zajęcia poligonowe parażołnierze z LKOT-u rozpoczęli według regulaminu wojskowego. Najpierw zorganizowano apel polowy. Gen. bryg. Maciej Jabłoński, dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, któremu pododdział miał podlegać, przyjął meldunek od dowódcy kompanii. Podczas zbiórki generał poinformował zebranych o sytuacji taktycznej, postawił zadania pododdziałowi paramilitarnemu. Podpisano protokół, na mocy którego kompania obrony terytorialnej została podporządkowana 10 Brygadzie.

„Udział kompanii OT w takim przedsięwzięciu jest bardzo pomocny. Już na etapie planowania operacyjnego ćwiczeń uwzględniliśmy potrzebę takiej współpracy. Uzupełnienie naszych wojsk operacyjnych członkami oddziałów paramilitarnych zwiększa nasz potencjał bojowy i ułatwia wykonanie zadania”, ocenił gen. Jabłoński.

Umundurowani i doskonale wyposażeni członkowie kompanii paramilitarnej bardzo dobrze wykonali swoje zadania. W dzień i w nocy ochraniali teren zgrupowania wojsk, gotowi ruszyć do boju w razie ataku na przeprawę. Zachowaniem i sposobem działania praktycznie nie różnili się od żołnierzy jednostek operacyjnych. Tylko bardzo uważny obserwator mógł dostrzec, że posługują się bronią pozbawioną cech bojowych lub atrapami.

„Udział w »Anakondzie« dał członkom naszych organizacji dużą satysfakcję. Był docenieniem długoletniej działalności na rzecz obrony kraju. Dał nam nadzieję na większą niż dotąd pomoc wojska, szczególnie rzeczową, w dostępie do niektórych rodzajów wyposażenia, na uproszczenie procedur korzystania z infrastruktury szkoleniowej czy możliwość prowadzenia szkoleń strzeleckich z broni będącej w wyposażeniu armii”, ocenił chor. rez. Jacek Klimanek.

Dowódca kompanii OT po zakończeniu ćwiczeń uczestniczył w ich podsumowaniu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Ma nadzieję, że zgłoszone tam uwagi, postulaty i wnioski zostaną wykorzystane w tworzonym właśnie systemie szkolenia obrony terytorialnej. Ogółem w czasie „Anakondy ’16” na poligonach razem z żołnierzami współdziałało 471 przedstawicieli obrony terytorialnej.

Bogusław Politowski

autor zdjęć: Bogusław Politowski

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO