PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2024


TEMAT NUMERU – WSPARCIE INŻYNIERYJNE


ppłk mgr inż. Piotr Pytel
NOWE ZDOLNOŚCI WOJSK INŻYNIERYJNYCH


ppłk mgr inż. Mariusz Dobruchowski,
ppor. Izabela Dąbrowska
INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W MASKOWANIU BEZPOŚREDNIM


ppłk dr Damian Zalewski
STANDARDY ROZMINOWANIA TERENU


mjr Łukasz Doliński
WYZWANIA W ROZMINOWYWANIU NA PRZYKŁADZIE KONFLIKTU W UKRAINIE


ppor. Karol Binkowski
ELEMENT SYSTEMU WSPARCIA INŻYNIERYJNEGO


płk Andrzej Oleksa
NOWE TRENDY W ZARZĄDZANIU ZDOLNOŚCIAMI OBRONNYMI NATO


NUP 2X35


ppłk Grzegorz Kielar
KAMPANIA DARDANELSKA – NAJWIĘKSZA OPERACJA DESANTOWA I WOJNY ŚWIATOWEJ


OBRONA TERYTORIALNA


ppłk mgr inż. Maciej Paul
EKONOMICZNY WYMIAR WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ


ppłk mgr inż. Maciej Paul
WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ A OSŁONA STRATEGICZNA PAŃSTWA


SZKOLENIE


ppłk rez. dr inż. Dariusz Szkołuda
KONTROFENSYWA – WCZORAJ I DZIŚ


ppłk dr inż. Michał Kalisiak
SZTUKA OSIĄGANIA ZWYCIĘSTWA


por. Paweł Arciszewski
ROZPOZNANIE SKAŻEŃ NA MIARĘ XXI WIEKU


por. mgr inż. Patryk Niksa
ZASTOSOWANIE SIECI 5G W SIŁACH ZBROJNYCH


ppor. Agata Guziel
ZASADA HUMANITARYZMU W MIĘDZYNARODOWYM PRAWIE HUMANITARNYM


NAJLEPSZY ARTYKUŁ


mjr dypl. SZRP Radosław Osiński
BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE – KIERUNKI ROZWOJU


mjr dypl. SZRP Jan Gołąbek
WOJSKA POWIETRZNODESANTOWE USA I FEDERACJI ROSYJSKIEJ


mjr dypl. SZRP Miłosz Janik
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH


mjr dypl. SZRP Piotr Gierulski
BATALION PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ W TERENIE ZURBANIZOWANYM


LOGISTYKA


st. chor. sztab. rez. mgr Dariusz Woźniak
PODWOZIA GĄSIENICOWE JAKO NOŚNIKI SYSTEMÓW ARTYLERYJSKO-RAKIETOWYCH


kpt. mgr inż. Mateusz Parda
OUTSOURCING W ZABEZPIECZENIU LOGISTYCZNYM POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH


WSPÓŁCZESNE ARMIE


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
CZOŁGI DZISIAJ I JUTRO


kpt. dr Marcin Miszczuk
BROŃ HIPERSONICZNA – PODEJŚCIE ROSYJSKIE


ppłk mgr inż. Maciej Paul
STARCIE PANCERNYCH TYTANÓW


ppłk mgr inż. Maciej Paul, szer. pchor. Szymon Paul
UKRAIŃSKA HYBRYDA


Jacek Bilski
PANZERHAUBITZE 2000 – NOWA JAKOŚĆ


dr Jacek Raubo
MORZE CZERWONE W OGNIU


dr Robert Czulda
WĄSKIE GARDŁO TRANSPORTU MORSKIEGO – MORZE POŁUDNIOWOCHIŃSKIE


DOŚWIADCZENIA


gen. dyw. w st. spocz. pil. dr hab. inż. Leszek Cwojdziński
CYBERBEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW UZBROJENIA SIŁ POWIETRZNYCH STANÓW ZJEDNOCZONYCH


płk dypl. rez. nawig. Józef M. Brzezina
SPOSÓB NA REKRUTACJĘ PERSONELU DLA SIŁ POWIETRZNYCH


mjr dypl. SZRP Robert Kuczkowski
ZADANIA ROSYJSKICH WOJSK INŻYNIERYJNYCH W CZASIE KONFLIKTU W UKRAINIE

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 1/2024


TEMAT NUMERU – SIŁY POWIETRZNE


gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur,
płk dr inż. Andrzej Truskowski
NOWA ERA W SIŁACH POWIETRZNYCH


ppor. pil. mgr inż. Jakub Kromer,
płk dr inż. Andrzej Truskowski
SAMOLOT FA-50 A EFEKTYWNOŚĆ TAKTYCZNA


ppor. pil. mgr inż. Andrzej Gonet,
płk dr inż. Andrzej Truskowski
AW149 W SIŁACH ZBROJNYCH


mjr dr Michał Breszka,
płk rez. dr n. med. Krzysztof Kowalczuk
WIRÓWKA PRZECIĄŻENIOWA PRZEPUSTKĄ DO LOTNICTWA


mjr dr Michał Breszka,
dr Aleksandra Stanek-Klepuszewska
WPŁYW ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ODCINEK SZYJNY KRĘGOSŁUPA


płk rez. dr hab. prof. LAW Tadeusz Compa,
płk rez. dr inż. Adam Rurak
SYSTEM POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA LOTNICZEGO


dr inż. Andrzej Jeziorski
ZARYS KONCEPCJI RADIOLOKACYJNEGO ZABEZPIECZANIA OBSZARU KRAJU


płk dr inż. Andrzej Truskowski,
kpt. mgr inż. Arkadiusz Arciuch
TB2 BAYRAKTAR – NOWA JAKOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH


NUP 2X35


płk Grzegorz Kielar
WOJNA IRACKO-IRAŃSKA 1980–1988


OBRONA TERYTORIALNA


płk dr Kamil Mosiński
ROLA PODODDZIAŁÓW OT W ZAPEWNIANIU SPRAWNOŚCI PRZEMIESZCZANIA WOJSK


kpt. Mateusz Szymański
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE W ODDZIAŁACH OBRONY TERYTORIALNEJ


płk dr Kamil Mosiński
WNIOSKI DLA WOT Z UKRAIŃSKIEGO KONFLIKTU


SZKOLENIE


ppłk mgr Marcin Konieczny
MISSION COMMAND – WARUNEK SKUTECZNOŚCI W WALCE


dr hab. prof. ASzWoj Agnieszka Szczygielska
OPERACJE WIELODOMENOWE – UJĘCIE TEORETYCZNE


mjr dypl. SZRP Kamil Matuszczyk
O MANEWRZE OSKRZYDLENIA


mjr dypl. SZRP Marcin Mielguj
ROLA SZTABOWEJ KOMÓRKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W PROCESIE DOWODZENIA


mjr dypl. SZRP Krzysztof Perugiewicz
PLANOWANIE REKONESANSU W DYWIZJONIE RAKIETOWYM OBRONY POWIETRZNEJ


LOGISTYKA


st. chor. sztab. rez. mgr Dariusz Woźniak
PODWOZIA KOŁOWE JAKO NOŚNIKI SYSTEMÓW ARTYLERYJSKICH I RAKIETOWYCH


WSPÓŁCZESNE ARMIE


płk dypl. rez. nawig. Józef M. Brzezina
NIE TYLKO BAYRAKTAR TB2


ppłk mgr inż. Maciej Paul
CHONMA-216, CZYLI PÓŁNOCNOKOREAŃSKA PRÓBA MODERNIZACJI CZOŁGU PODSTAWOWEGO


mgr Jacek Bilski
SAMOBIEŻNA HAUBICA K9 – DROGA DO SUKCESU


ppłk mgr inż. Maciej Paul
CO SIĘ STAŁO Z CZOŁGAMI T-64?


DOŚWIADCZENIA


dr Hanna Dzido
BEZPIECZEŃSTWO CYBERNETYCZNE W LOTNICTWIE CYWILNYM


gen. dyw. w st. spocz. pil. dr hab. inż. Leszek Cwojdziński
SAMOLOTY W SYSTEMIE RATOWNICTWA GAŚNICZEGO UNII EUROPEJSKIEJ


gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Michałowski
CZAS NA BEZZAŁOGOWE POJAZDY LĄDOWE

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2023

 

TEMAT NUMERU – MARYNARKA WOJENNA


kmdr por. mgr inż. Sebastian Sochoń,
kmdr dr Witold Kustra
KONCEPCJA UŻYCIA PODODDZIAŁÓW INŻYNIERYJNYCH MARYNARKI WOJENNEJ W OPERACJI


kmdr por. rez. dr Krzysztof Gawrysiak
AUTONOMICZNE SYSTEMY PODWODNE W KONCEPCJI ZRÓWNOWAŻONYCH SIŁ MORSKICH


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
WALKA O KONTROLĘ DNA MORZA

 

WSPARCIE OGNIOWE


mjr dypl. SZRP Magdalena Piotrowska
WSPARCIE OGNIOWE BRYGADY W NATARCIU


mjr dr Tomasz Krzywiecki
ISTOTA TARGETINGU


mjr dypl. SZRP Konrad Kurlej
DYWIZJONOWY MODUŁ OGNIOWY HOMAR


mjr dypl. SZRP Mariusz Dziedzic
MASKOWANIE DYWIZJONU ARTYLERII RAKIETOWEJ HOMAR


mjr dr Adrian Golonka, kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki
KOMPANIA WSPARCIA W OBRONIE TERENU ZURBANIZOWANEGO

 

NUP 2X35


płk mgr inż. Paweł Grunt
KSZTAŁTOWANIE PRZYSZŁOŚCI ZA POMOCĄ BACKCASTINGU PARTYCYPACYJNEGO


dr Karolina Kuśmirek
DZIAŁANIA DEZINFORMACYJNE I PROPAGANDOWE FEDERACJI ROSYJSKIEJ – PRZYKŁADY


mgr Szymon Wasielewski
WOJNA ROSYJSKO-GRUZIŃSKA 2008

 

OBRONA TERYTORIALNA


mgr Martyna Wojenka
WIZERUNEK WOJSKA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM


płk Andrzej Głowacki
SZKOLENIE W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ


ppłk Dariusz Mazur
PROWADZENIE ROZPOZNANIA PRZEZ PODODDZIAŁY OBRONY TERYTORIALNEJ


mjr mgr inż. Janusz Jabłoński
ROZBUDOWA INŻYNIERYJNA STAŁYCH REJONÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

WALKA W GÓRACH


mjr dypl. SZRP Barbara Śliwa
POGLĄDY WYBRANYCH PAŃSTW NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ W GÓRACH


kpt. Mariusz Doliński
OCENA TERENU GÓRSKIEGO


kpt. mgr Piotr Stykowski
CHARAKTERYSTYKA GÓRSKIEGO ŚRODOWISKA WALKI


por. mgr inż. Piotr Dąbrowski
ANALIZA RYZYKA W GÓRSKIM ŚRODOWISKU WALKI


ppłk dr Andrzej Demkowicz
MOBILNOŚĆ PODODDZIAŁÓW W GÓRACH


mjr Paweł Łaski
KALKULACJA CZASU MARSZU W TERENIE GÓRZYSTYM


mgr Michał Barski
ZAGROŻENIA CHOROBOWE W DZIAŁANIACH GÓRSKICH

 

SZKOLENIE


ppłk dr Michał Kalisiak
UŻYCIE ZGRUPOWAŃ AEROMOBILNYCH W OBSZARZE SIŁ PRZESŁANIANIA


por. mgr farmacji Marcin Konieczny,
por. mgr farmacji Paweł Danielak
WYMAGANIA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO POLA WALKI


mjr dypl. SZRP Michał Krzykacki
ORGANIZACJA GRY WOJENNEJ NA SZCZEBLU ODDZIAŁU


mjr dypl. SZ RP Bartłomiej Dadyński
UŻYCIE ARTYLERII W TERENIE ZURBANIZOWANYM


mjr dypl. SZRP Karol Jakubowski
WYKORZYSTANIE WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ W WYBRANYCH ŚRODOWISKACH WALKI

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


płk dr Przemysław Ziętalak
OBRONA PRZECIWLOTNICZA AMERYKAŃSKICH WOJSK LĄDOWYCH


kmdr ppor. Małgorzata Niemc-Kolańska
ARTYLERIA OKRĘTOWA ŚREDNIEGO KALIBRU

 

DOŚWIADCZENIA


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
WOJNA HYBRYDOWA W REJONIE MORZA BAŁTYCKIEGO


mł. chor. mgr Janusz Król
ROZBUDOWA TERMINALA LNG W ŚWINOUJŚCIU


Przemysław Miller
HONKER AFRICA

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2023


OBRONA TERYTORIALNA


ppłk dr Kamil Mosiński
ZAŁOŻENIA OGÓLNE OBRONY TERYTORIALNEJ


ppłk dr Paweł Zagórski
BUDOWA NOWYCH ZDOLNOŚCI PODODDZIAŁÓW WOT


ppłk mgr inż. Maciej Paul, szer. pchor. Szymon Paul
IRBIS ALTERNATYWĄ DLA STRZELNIC NIEWOJSKOWYCH


NUP 2X35


płk rez. prof. dr hab. Marek Wrzosek
WOJNY PRZYSZŁOŚCI A WYZWANIA DLA SIŁ ZBROJNYCH


płk dr Andrzej Lis
„OBURĘCZNE” PLANOWANIE I MYŚLENIE STRATEGICZNE W ORGANIZACJACH WOJSKOWYCH


płk dr inż. Rafał Kasprzyk
SZTUCZNA INTELIGENCJA I CYBERPRZESTRZEŃ A PROCES ZŁOŚLIWEGO STEROWANIA LUDŹMI I MASZYNAMI


POKONAĆ NOC


ppłk mgr Sebastian Grell, ppłk mgr inż. Maciej Paul
ZROZUMIEĆ NOCNE ŚRODOWISKO WALKI


ppłk mgr inż. Maciej Paul, ppłk mgr Sebastian Grell
PRAKTYCZNE ASPEKTY WALKI W NOCY


ppłk mgr inż. Maciej Paul, mjr Michał Wilczyński
CELOWNIKI KOLIMATOROWE I HOLOGRAFICZNE


ppłk mgr inż. Maciej Paul
PRZYGOTOWANIE CELOWNIKÓW DBAL-A2 I ANPEQ-15 DO WALKI


kpt. Krzysztof Środecki, ppłk mgr inż. Maciej Paul
PASYWNE CELE TERMOWIZYJNE


WALKA W OKRĄŻENIU


mjr dypl. SZRP Damian Gronek
WYJŚCIE Z OKRĄŻENIA


mjr dypl. SZRP Marcin Chodakowski
DZIAŁANIA W OKRĄŻENIU


mjr dypl. SZRP Rafał Gołaszewski
WALKA W OKRĄŻENIU NA PRZYKŁADZIE ARMII STANÓW ZJEDNOCZONYCH


mjr dypl. SZRP Damian Krysztofiak
ZWALCZANIE OKRĄŻONEGO PRZECIWNIKA


SZKOLENIE


st. sierż. Marcel Dewerenda,
sierż. pchor. Wiktor Koteras
STRZELCY WYBOROWI ELEMENTEM WSPARCIA OGNIOWEGO


ppłk dr Michał Kalisiak
DZIAŁANIA OBRONNE DRUŻYNY SZTURMOWEJ


kmdr por. rez. Wiesław Jabłoński
WÓZ DOWODZENIA XXI WIEKU


mjr dypl. SZRP Łukasz Solecki
OBRONA PRZECIWLOTNICZA W CZASIE PRZEMIESZCZANIA I ROZMIESZCZANIA WOJSK


mjr dypl. SZRP Wiktor Rusinek
MODUŁY BOJOWE OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ W WOJSKACH LĄDOWYCH


mjr dypl. SZRP Przemysław Rutkowski
ŚRODKI MINOWANIA NARZUTOWEGO


WSPÓŁCZESNE ARMIE


gen. dyw. w st. spocz. pil.
dr hab. inż. Leszek Cwojdziński
SZTUCZNA INTELIGENCJA – AKTUALNE ZASTOSOWANIA


dr inż. Marek Dąbrowski
ZAGROŻENIA W EKSPLORACJI PRZESTRZENI KOSMICZNEJ


płk dypl. rez. nawig. Józef M. Brzezina
NIE TYLKO DLA KOBIET PILOTÓW SAMOLOTÓW MYŚLIWSKICH


ppłk mgr inż. Maciej Paul
ROSYJSKA METODA ZWIĘKSZENIA MOCY SILNIKÓW CZOŁGOWYCH


ppłk mgr inż. Maciej Paul
ROSYJSKIE CZOŁGOWE SYSTEMY ANTYDOSTĘPOWE


DOŚWIADCZENIA


dr inż. Marek Dąbrowski
W KIERUNKU SIECIOCENTRYCZNOŚCI


ppor. mgr Agata Guziel
ROLA DORADCÓW PRAWNYCH W TARGETINGU POWIETRZNYM


por. dr Marcin Miszczuk
BIEŻĄCA SYTUACJA BEZPIECZEŃSTWA W REPUBLICE KOSOWA


mgr Paweł Zawadzki
TECHNIKI PRZESŁUCHAŃ – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE


dr hab. prof. ASzWoj Agnieszka Szczygielska
ZAGROŻENIA MILITARNE W WIELODOMENOWYCH OPERACJACH W PRZYSZŁYCH KONFLIKTACH ZBROJNYCH

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO