PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH nr 4/2015


TEMAT NUMERU – ROZPOZNANIE

ppłk dr Szymon Markiewicz
Informacyjna preparacja przestrzeni walki

ppłk  Leszek Paszkowski
Satelitarne rozpoznanie obrazowe

mjr Grzegorz Langowski
Pozyskiwanie danych od lotnictwa

mjr Tomasz Pietrus, mjr Radosław Ciemięs
Rozpoznanie pasywne

płk dr inż. Waldemar Scheffs
Środowisko i czynniki walki elektronicznej

kpt. Piotr Ziobro
Rozpoznanie w terenie lesisto-jeziornym

kpt. Piotr Ziobro
Rozpoznanie w górach

kpt. Grzegorz Mikołajczyk
Rozpoznanie w terenie zurbanizowanym


KIERUNKI

ppłk Zbigniew Średnicki
Siły Powietrzne po roku 2022

płk dr Robert Łukawski
Rozwój sił zbrojnych a polski przemysł obronny

płk Andrzej Gibasiewicz
Nowe doktryny służb technicznych

kmdr por. dr Adam Cichocki, kmdr por. Mirosław Chmieliński, kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
Uzbrojenie rakietowe okrętów podwodnych

kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
Przyszły okręt podwodny

kpt. mar. dr Rafał Miętkiewicz
Zagrożenia spod wody


SZKOLENIE

płk rez. dr Aleksander Wrona
Niedoceniona forma nauczania

ppłk dypl. Wojciech Prygiel
Dowodzenie pododdziałami policji wojskowych w NATO


PRAWO

ppłk Zbigniew Nowak,  Antonina Zawadzka
Krajowa jurysdykcja a personel sojuszniczy


DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
Sprostać zagrożeniom

kmdr Mariusz Kościelski
Nowe wyzwania sojuszniczego dowództwa morskiego


LOGISTYKA

chor. sztab. Dariusz Woźniak
Techniczna infrastruktura obsługowo-naprawcza


WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Rola rozpoznania w rosyjskich wojskach lądowych


MILITARIA

Michał Nita
Celownik Szafir DCM-1

Jarosław Wolski
Rosyjski czołg nowej generacji

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH nr 3/2015


TEMAT NUMERU – LOTNICTWO

ppłk Zbigniew Średnicki
Modernizacja techniczna Sił Powietrznych

mjr Radosław Bielawski, ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Procedury eksploatacji F-16

mjr Szymon Gozdur, ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Wyposażenie indywidualne pilota

mjr Radosław Bielawski, ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Utrzymanie infrastruktury lotniskowej

ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Przygotowanie do lotu bojowego

płk dr Grzegorz Rosłan, ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Dowodzenie w powietrzu

płk dr Grzegorz Rosłan, ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Współpraca z kontrolą ruchu lotniczego

ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Na ratunek zestrzelonym pilotom

gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński, ppłk dypl. rez. pil. Zbigniew Zawada
Omówienie zrealizowanej misji

ppłk dypl. inż. Andrzej Truskowski
Ratownictwo lotnicze w obszarach morskich


KIERUNKI – BORSUK

mjr Piotr Puchała
Nowy kształt pododdziałów a przyszła platforma bojowa

Jarosław Wolski
Przyszłość bojowych wozów piechoty

kpt. Michał Pietrzak
Wnioski z eksploatacji bojowego wozu piechoty

Jarosław Wolski
Zwiększenie żywotności wozów bojowych

ppłk Rafał Miernik
Maskowanie na polu walki


SZKOLENIE

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef M. Brzezina
Jak szkolić pilotów-operatorów?

płk dypl. Cezary Janowski
Zdolności a system szkolenia

mjr Robert Kuchczyński
Z pola walki do szpitala


DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
Sojusznicze współdziałanie


LOGISTYKA

kpt. Dariusz Bogusz, szer. mgr inż. Paweł Ślęzak
Informatyczny system logistyczny


MILITARIA

Paweł Przeździecki
Bojowe wozy piechoty rodziny ASCOD


WSPÓŁCZESNE ARMIE

kmdr ppor. Tomasz Witkiewicz
Jednostki podwodne w XXI wieku

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH nr 2/2015


TEMAT NUMERU – WOJSKA INŻYNIERYJNE

por. Łukasz Kowalik
Rodzaje przepraw przez przeszkody wodne

ppor. Damian Grabski
Służyć lokalnym społecznościom

kpt. Piotr Pągowski, kpt. Robert Włodarczyk
Bojowe pola minowe

kpt. Krzysztof Odrzywolski
Sprostać nowym wyzwaniom

mjr dr inż. Krzysztof Wysocki
Wsparcie i zabezpieczenie obrony oddziału

ppłk Mariusz Ochalski, chor. Dariusz Kurzydło
Wojskowe psy służbowe

ppor. Krzysztof Zagulski
Przeszukanie wojskowe – wyzwania standaryzacyjne

ppor. Jarosław Bukowski
Urządzenia nawigacyjne

ppłk Piotr Pytel
Pułki inżynieryjne w służbie społeczeństwu


WOJSKO NOWYCH CZASÓW

płk Marek Malawski, płk Wojciech Ziółkowski
Inspektorat innowacji


KIERUNKI

ppłk dr Czesław Dąbrowski, mjr dr Marcin Bielewicz
Wzmocnienie potencjału bojowego

płk dr Robert Krzysztof Łukawski
Wielonarodowe jednostki lotnicze

ppor. Karol Stęchły
Działanie drużyny wysuniętych obserwatorów


SZKOLENIE

płk rez. dr Aleksander Wrona
Podstawowy model instruowania


DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
„Rapid Trident ’14” na Ukrainie

gen. dyw. dr Mirosław Rozmus
W operacji EUFOR RŚA


LOGISTYKA

st. chor. Dariusz Woźniak
Obsługa techniczna i naprawa sprzętu


MILITARIA

Paweł Przeździecki
Niemiecki drapieżnik


WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Zdolność do przerzutu

kmdr ppor. Kamil Sadowski
Stacje hydroakustyczne przeciw okrętom podwodnym


HISTORIA

Grzegorz Jasiński
Kalkulacja ryzyka


RECENZJE

Istotny element

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH nr 1/2015


TEMAT NUMERU – OBRONA


ppłk dr Wojciech Więcek
Powstrzymać natarcie

ppłk dr Zbigniew Grobelny
Kompania zmechanizowana / zmotoryzowana w obronie

ppłk dr Czesław Dąbrowski
Scenariusz synchronizacji działań

mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
Obrona plutonu zmechanizowanego

mjr dypl. Jacek Królicki
Budowa zapór inżynieryjnych


WOJSKO NOWYCH CZASÓW

gen. Mieczysław Gocuł
Sojusz gwarantem stabilizacji


KIERUNKI

gen. dyw. pil. dr Leszek Cwojdziński
Tankowanie w powietrzu


SZKOLENIE

kmdr ppor. dr Dariusz Kloskowski
Symulacyjne strzelanie rakietowo-artyleryjskie

kpt. Dariusz Bogusz
Jak przygotowywać pilotów wojskowych?

płk dr Dariusz Prokopiuk
Klasy kwalifikacyjne – wczoraj i dziś


DYDAKTYKA I METODYKA

mjr Piotr Puchała
Wojska zmechanizowane a zmotoryzowane

ppor. Karol Stęchły
Wsparcie ogniowe zgrupowań powietrznodesantowych


DOŚWIADCZENIA

płk rez. Tomasz Lewczak
Ćwiczenia „Maple Arch ’14”

por. Marek Sieradzki
Skuteczność rażenia ogniowego


PRAWO

ppłk Leszek Rusoń
Nowe uprawnienia


LOGISTYKA

st. chor. Dariusz Woźniak
Materiały eksploatacyjne do pojazdów mechanicznych


MILITARIA

ppłk dr Marcin Józef Zawodniak
System Horus A dla artylerii

Paweł Przeździecki
Platforma bojowa CV90


WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dr Marek Depczyński
Strategiczne wojska rakietowe Rosji

płk rez. Tomasz Lewczak
Amerykańskie ośrodki szkoleniowe w Europie


HISTORIA

Krzysztof Fudalej
Decydująca rola manewru

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 


Szukasz starszych numerów naszych wydawnictw? Zapraszamy do archiwum.


Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO