PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2023


DĄŻENIE DO ORGANIZACJI INTELIGENTNEJ


gen. Rajmund T. Andrzejczak,
dr hab. Agnieszka Szczygielska
INICJATYWY ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W SZTABIE GENERALNYM WP


TEMAT NUMERU – WSPÓŁCZESNA LOGISTYKA


kmdr por. rez. mgr inż. Jarosław Pieczarka,
kmdr dr Witold Kustra
KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA LOGISTYCZNEGO KOMPONENTU MORSKIEGO W OPERACJI


mjr dypl. SZRP Przemysław Rak
WYZWANIA W ASPEKCIE TRANSPORTU I RUCHU WOJSK


mjr dypl. SZRP Damian Skałka
PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH


st. chor. sztab. rez. mgr inż. Dariusz Woźniak
OBSŁUGIWANIA TECHNICZNE I NAPRAWY SPRZĘTU PO NOWEMU


plut. mgr Marcin Koch
WZT-2 JAKO ŚRODEK EWAKUACJI MEDYCZNEJ


mjr dypl. SZRP Przemysław Winkler
WSPARCIE LOGISTYCZNE POLSKICH KONTYNGENTÓW WOJSKOWYCH W RAMACH UMOWY ACSA


mjr dypl. SZRP Mateusz Dębiński
ZABEZPIECZENIE TRANSPORTOWE XI ZMIANY PKW AFGANISTAN


mjr dypl. SZRP Grzegorz Klimkiewicz
ZAANGAŻOWANIE SIŁ ZBROJNYCH W REAGOWANIE NA PANDEMIĘ COVID-19


Przemysław Miller
OPŁACALNE PRZEDSIĘWZIĘCIE WALKA INFORMACYJNA


płk rez. prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROSYJSKA WOJSKOWA OPERACJA SPECJALNA – POLITYCZNO-MILITARNE PRZYCZYNY PORAŻKI


dr Aneta Kołodziej
ROSYJSKIE LINIE DEZINFORMACYJNE W POLSKIEJ PRZESTRZENI INFORMACYJNEJ


dr Zofia Marciniak
KONTEKSTY INFORMACJI W WALCE INFORMACYJNEJ


Paweł Paprocki
CHARAKTERYSTYCZNE CECHY DZIAŁAŃ HYBRYDOWYCH – ANALIZA PORÓWNAWCZA


SZKOLENIE


płk dr Jarosław Wiśniewski
POTRZEBY INFORMACYJNE – RUTYNA CZY WYZWANIE?


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
DZIAŁANIE PODODDZIAŁU OBEJŚCIA


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
SPECYFIKA TERENU PODMOKŁEGO


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
OBRONA W TERENIE PODMOKŁYM


kpt. Janusz Rylewicz
POKONYWANIE PRZESZKÓD WODNYCH


kpt. Janusz Rylewicz
SZYKI SPIESZONEJ PIECHOTY


mjr dypl. SZRP Dominik Kłosowski
ZWALCZANIE CELÓW POWIETRZNYCH O MAŁEJ SKUTECZNEJ POWIERZCHNI ODBICIA


mjr dypl. SZRP Bartłomiej Kaszyński
PROGRAM MAP ARMY JAKO NARZĘDZIE DO WIZUALIZACJI SYTUACJI TAKTYCZNEJ


mjr dypl. SZRP Damian Machaj
ZASTOSOWANIE BRONI ZAPALAJĄCEJ I TERMOBARYCZNEJ W KONFLIKTACH ZBROJNYCH


WSPÓŁCZESNE ARMIE


mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI MOŁDAWII


płk dr hab. Marek Depczyński
RAKIETOWY ZESTAW PRZECIWLOTNICZY 9K37 BUK


Sławomir J. Lipiecki
PRZYSZŁOŚĆ SIŁ PODWODNYCH US NAVY


DOŚWIADCZENIA


ppłk mgr inż. Maciej Paul
MODYFIKACJA OPANCERZENIA CZOŁGÓW FEDERACJI ROSYJSKIEJ


Paweł Wołosz
ROLA DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWO-METODYCZNEJ W PROCESIE SZKOLENIA

Finał konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2022

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 1/2023

 

TEMAT NUMERU – SIŁY POWIETRZNE


gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur
ppor. pil. mgr inż. Szymon Kwiatkowski
WIELOZADANIOWA PLATFORMA TRANSPORTOWA NOWEJ GENERACJI


gen. bryg. pil. mgr inż. Paweł Bigos
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
LOTNICTWO TRANSPORTOWE


ppor. pil. mgr inż. Szymon Kwiatkowski
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
JAK ZWIĘKSZYĆ ZASIĘG WSPÓŁCZESNYCH STATKÓW POWIETRZNYCH?


gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
NOWOCZESNA BROŃ WSPÓŁCZESNEJ WOJNY


sierż. pchor. inż. Jakub Kromer
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
M-346 BIELIK – NIE TYLKO SZKOLNO-TRENINGOWY


ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
ppor. pil. mgr inż. Szymon Kwiatkowski
FA-50 DLA POLSKI


ppłk dr inż. Stanisław Czeszejko
RADARY KONTRA LOTNICTWO – NIEKOŃCZĄCY SIĘ WYŚCIG


mjr dypl. SZRP Łukasz Ujma
ZAGROŻENIA GENEROWANE PRZEZ BEZZAŁOGOWE SYSTEMY POWIETRZNE


mjr dypl. SZRP Tomasz Wasiak
TEORETYCZNE ASPEKTY ROZPOZNANIA


mjr dypl. SZRP Karol Szymanowski
KOMPONENT PRZECIWLOTNICZY W SYSTEMIE ANTYDOSTĘPOWYM


mjr dypl. SZRP Marek Kmiecik
OBRONA W TERENIE ZURBANIZOWANYM – KIERUNKI ZMIAN


mjr dypl. SZRP Marcin Pierzyna
MASKOWANIE BEZPOŚREDNIE


LOGISTYKA


Przemysław Miller
AH 20.44 – RODZIMY SAMOCHÓD TERENOWY


WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk dr hab. Marek Depczyński
AMERYKAŃSKA TRIADA JĄDROWA


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
BEZZAŁOGOWE SYSTEMY ROZPOZNAWCZO-UDERZENIOWE


DOŚWIADCZENIA


dr hab. Agnieszka Szczygielska
KONCEPCJA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W SIŁACH ZBROJNYCH RP


płk rez. dr hab. inż. Adam Wetoszka
STUDENCKIE PLATFORMY Z DĘBLINA


mgr Małgorzata Badach, mgr Sylwia Kisielewicz
AUDYT WEWNĘTRZNY W JEDNOSTKACH SIŁ ZBROJNYCH

 

WYBITNI DOWÓDCY


płk dr hab. Juliusz S. Tym
GENERAŁ KLEMENS RUDNICKI, DOWÓDCA NOWOCZESNYCH WOJSK

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 6/2022


TEMAT NUMERU – MARYNARKA WOJENNA


kmdr ppor. Tomasz Chyła
MARYNARKA WOJENNA A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE KRAJU


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
MARYNARKA W OPERACJI WIELODOMENOWEJ


kmdr dr Dariusz Grabiec
ROZPOZNANIE PODWODNE: CECHY, ŚRODKI I ZADANIA


kmdr ppor. Małgorzata Niemc-Kolańska
STARE ZAGROŻENIA I NOWE PODEJŚCIE


dr inż. Bogdan Szturomski,
kpt. mar. dr inż. Radosław Kiciński
SKUTKI PODWODNYCH DETONACJI


kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
NURKOWIE W ZABEZPIECZENIU DZIAŁAŃ BOJOWYCH


kmdr rez. dr inż. Stanisław Skrzyński
WYBRANE ZADANIA ZABEZPIECZANE PRZEZ NURKÓW


kmdr por. dr Krzysztof Gawrysiak
KATEDRA OPERACJI MORSKICH W 100-LECIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ


SZKOLENIE


por. Mateusz Parda
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W NASTĘPSTWIE PANDEMII COVID-19


por. Dariusz Wasilewski
DOWODZENIE PRZEZ CELE W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM


mjr dypl. SZRP Łukasz Rakowski
PODODDZIAŁY ZMOTORYZOWANE W DZIAŁANIACH OPÓŹNIAJĄCYCH


mjr dypl. SZRP mgr inż. Filip Grzelakowski
PERSPEKTYWY ZWALCZANIA POCISKÓW MANEWRUJĄCYCH


mjr dypl. SZRP Krzysztof Świadek
RUCHOME WARSZTATY OBSŁUGOWO-NAPRAWCZE


WSPÓŁCZESNE ARMIE


kmdr por. Maciej Matuszewski, Sławomir J. Lipiecki
NOWE FREGATY ROYAL NAVY


DOŚWIADCZENIA


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
DOMENA MORSKA WOJNY W UKRAINIE


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE W POTENCJALNYCH KONFLIKTACH

 

mjr dr Adrian Golonka
kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki

Finał konkursu o tytuł Mistrza Ognia Artyleryjskiego Wojsk Lądowych 2021

 

 

Maciej Chmielewski
Siły Zbrojne Republiki Serbii

 

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2022

 

TEMAT NUMERU – WSPÓŁCZESNA ŁĄCZNOŚĆ


ppłk dr inż. Bartłomiej Terebiński
ŁĄCZNOŚĆ WOJSKOWA – TERAŹNIEJSZOŚĆ I KIERUNKI ROZWOJU


płk dr inż. Maciej Nowak
ROLA UŻYTKOWNIKA OPERACYJNEGO W EKSPLOATACJI I ROZWOJU SYSTEMÓW (USŁUG) INFORMATYCZNYCH


płk dr inż. Marcin Marek, ppłk Zbigniew Ćwik
SYSTEM TELEINFORMATYCZNY PMN 2.0 W SŁUŻBIE NATO


mjr mgr Grzegorz Kaśkiewicz, kpt. mgr Marek Błachut
BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI


kmdr por. Paweł Kamiński
MODERNIZACJA KRYPTOGRAFICZNA W TAKTYCZNYCH SYSTEMACH ŁĄCZNOŚCI


ppłk dr inż. Bartłomiej Terebiński,
mjr dypl. SZRP Piotr Kamieński
ZAGROŻENIA DLA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI NA POLU WALKI


ppłk mgr inż. Robert Kozłowski
NOWY WYMIAR ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ KF


mjr dr inż. Andrzej Bogdański
PODSTAWOWE USŁUGI FUNKCJONALNE NATO FAS


ppłk Dariusz Łuczak
WYKORZYSTANIE TAKTYCZNYCH SYSTEMÓW TRANSMISJI DANYCH LINK W NATO


mjr mgr Marek Mirowski
ŁĄCZNOŚĆ TROPOSFERYCZNA


mjr Marcin Nalberczyński
MONITOROWANIE POŁOŻENIA WOJSK WŁASNYCH I PRZECIWNIKA

 

dr inż. Marek Dąbrowski
NOŚNIKI DANYCH


plut. mgr Kamil Nowakowski
RADIOSTACJA AN/PRC 150C W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ

 

mjr dypl. SZRP Krzysztof Kałwak
DZIAŁANIA POWIETRZNODESANTOWE


mjr dypl. SZRP Grzegorz Schabowski
NATARCIE PODODDZIAŁÓW CZOŁGÓW W TERENIE ZURBANIZOWANYM


mjr dypl. SZRP mgr inż. Maciej Trepiak
CZYNNIKI WALKI ZBROJNEJ A WYBRZEŻE MORSKIE

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


Sławomir J. Lipiecki
FREGATY PATROLOWE TYPU HALIFAX

 

DOŚWIADCZENIA


ppłk dr inż. Radosław Bielawski
ROZWÓJ BRONI KOSMICZNEJ


płk rez. prof. dr hab. Marek Wrzosek
AGRESJA NA UKRAINĘ, CZYLI KONCEPCJA ROSYJSKIEJ WOJSKOWEJ OPERACJI SPECJALNEJ


ppłk dr inż. Andrzej Mocarski
POTRZEBY INFORMACYJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA

 

ppłk dr Cezary Pawlak
Czynnik ludzki kluczem odporności państwa oraz jego sił zbrojnych

 

WYBITNI DOWÓDCY


płk dr hab. Juliusz S. Tym
GENERAŁ DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO