PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2022


TEMAT NUMERU – OBRONA PRZECIWLOTNICZA


ppłk dr Grzegorz Kołata
KONTROLA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ PODCZAS OPERACJI POŁĄCZONEJ


mjr mgr inż. Daniel Pyza
OBRONA PRZED ZAGROŻENIAMI Z POWIETRZA W OPERACJI OBRONNEJ


ppor. Łukasz Makowski
WYZWANIA DLA WOJSK OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ


ppor. mgr Dawid Rutkowski
JAKIE ŚRODKI PRZECIWLOTNICZE?


ppłk Andrzej Borzenda
DĄŻENIE DO PROFESJONALIZMU


mjr mgr Piotr Dejniak
NOWA JAKOŚĆ ŚRODKÓW PRZECIWLOTNICZYCH


mjr mgr Eryk Rumiński
DOWODZENIE I KIEROWANIE OGNIEM PODODDZIAŁÓW PRZECIWLOTNICZYCH WOJSK LĄDOWYCH


SZKOLENIE


ppłk mgr Piotr Smoliński
NORMY TAKTYCZNE – UKRAINA 2014


dr Paweł Makowiec
DZIAŁANIA NIEREGULARNE W TEORII TAKTYKI


ppłk rez. Tomasz Kowal
ZNACZENIE DZIAŁAŃ NIEREGULARNYCH


ppłk dr inż. Przemysław Żukowski
DZIAŁANIA PRZECIWDYWERSYJNE A WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ


dr Paweł Makowiec
OBRONA NIELINIOWA PODODDZIAŁÓW LEKKIEJ PIECHOTY


ppłk dr inż. Przemysław Żukowski
PROWADZENIE WALKI W TERENIE CZASOWO ZAJĘTYM PRZEZ PRZECIWNIKA


por. Łukasz Wójciak
WYKORZYSTANIE POWIETRZNYCH PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH


mjr dypl. SZRP mgr inż. Piotr Plewa
SKUTECZNA ODPOWIEDŹ NA ZAGROŻENIA POWIETRZNE


mjr dypl. SZRP Adrian Punia
ZAGROŻENIA ZE STRONY POWIETRZNYCH PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH


mjr dypl. SZRP Łukasz Tyburski
MASKOWANIE ZASOBÓW KOMPONENTU POWIETRZNEGO


WSPÓŁCZESNE ARMIE


mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI ALBANII


DOŚWIADCZENIA


prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROSYJSKO-UKRAIŃSKA WOJNA INFORMACYJNA 2022


ppłk dr inż. Radosław Bielawski
NIEMILITARNE ZAGROŻENIA KOSMICZNE


mjr dr Jacek Wodnicki
ZDOBYWANIE NOWYCH KWALIFIKACJI W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

 

ppłk dr Cezary Pawlak
OPERACJA „ŚLUZA”

 

por. Dariusz Wasilewski
PLANOWANIE SZKOLENIA W BATALIONIE ZMECHANIZOWANYM

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2022


TEMAT NUMERU – ROZPOZNANIE


płk dypl. Marcin Frączek
ROZPOZNAWCZE PRZYGOTOWANIE ŚRODOWISKA OPERACYJNEGO


płk dr inż. Rafał Dąbrowski
SATELITARNE ROZPOZNANIE OBRAZOWE – WYZWANIA I PERSPEKTYWY


prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROSYJSKA STREFA ANTYDOSTĘPOWA


płk rez. dr hab. inż. Waldemar Scheffs
WALKA RADIOELEKTRONICZNA – ZAGROŻENIA I KIERUNKI ROZWOJU


dr Zofia Marciniak
WALKA INFORMACYJNA


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
ROZPOZNANIE NA MORZU W CZASACH KONFRONTACJI


dr hab. Agnieszka Szczygielska
PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W WYBRANYCH ARMIACH


SZKOLENIE


ppłk dr inż. Przemysław Żukowski,
mjr dr inż. Artur Zielichowski
MIASTO W WALCE CZY WALKA W MIEŚCIE?


ppłk mgr inż. Maciej Paul
MASKOWANIE DYMEM


NAJLEPSZY ARTYKUŁ


mjr dypl. SZRP Łukasz Bugajski
JAK OSZUKAĆ PRZECIWNIKA?


mjr dypl. SZRP Kamil Kociuba
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE W DZIAŁANIACH ROZPOZNAWCZYCH


mjr dypl. SZRP Sławomir Mosoń
SIŁY OPERACJI SPECJALNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ


LOGISTYKA


dr inż. Marek Dąbrowski
ZAUTOMATYZOWANE I ZROBOTYZOWANE MAGAZYNY


WSPÓŁCZESNE ARMIE


płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki
INŻYNIERYJNE WIELOFUNKCYJNE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE SIŁ ZBROJNYCH FEDERACJI ROSYJSKIEJ


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
PRZYSZŁA WOJNA – ALE JAKA?


kpt. mar. dr inż. Radosław Kiciński
KLASYFIKACJA OKRĘTÓW PODWODNYCH


DOŚWIADCZENIA


ppłk Tomasz Gergelewicz
WOJSKOWE I CYWILNE CERTYFIKATY JĘZYKOWE – CZY JEDNO WYKLUCZA DRUGIE?


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
NOWE PLATFORMY W SIŁACH ZBROJNYCH USA


ppor. mgr Mateusz Smoter
BROŃ CHEMICZNA W BAŁTYKU


mgr Michał Jacek Szewko
WYKORZYSTANIE AMUNICJI KRĄŻĄCEJ W KONFLIKTACH ZBROJNYCH


mgr Maciej Stelmaszczyk
SEKCJA LOGISTYKI W SZTABIE ORGANIZACJI PROOBRONNEJ

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2022

 

TEMAT NUMERU – WSPARCIE OGNIOWE


ppłk Mirosław Friedek
KOORDYNACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ W CZASIE WSPARCIA OGNIOWEGO


mjr Mariusz Grzanka
PLANOWANIE ROZPOZNANIA W PUŁKU ARTYLERII


mł. chor. Paweł Molenda
JEDEN ZE ŚRODKÓW ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO


ppłk Saturnin Skindzier
ASPEKTY PLANOWANIA I ORGANIZACJI WSPARCIA OGNIOWEGO W BRYGADZIE ZMECHANIZOWANEJ


ppłk Piotr Kobyłecki
NA RZECZ INTEROPERACYJNOŚCI


ppłk Tomasz Nosewicz
POMOCNE NARZĘDZIE


ppor. Maciej Golis
DZIAŁANIE SEKCJI OBSERWATORÓW PODCZAS STRZELAŃ DO CELÓW NAWODNYCH


ppor. Michał Jankowski
DZIAŁALNOŚĆ DRUŻYNY DOWODZENIA W KIEROWANIU OGNIEM KOMPANII WSPARCIA


ppor. Błażej Król
WSPÓŁPRACA SEKCJI OBSERWATORÓW Z DOWÓDCĄ WSPIERANEGO PODODDZIAŁU


mł. chor. Michał Bobryk
JAKIE SYSTEMY BEZZAŁOGOWE W PODODDZIAŁACH ARTYLERII?


ppor. Marcin Kołodziej
JAKIE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE W PODODDZIAŁACH ARTYLERII?


DZIAŁALNOŚĆ CSAiU


mł. chor. Jacek Beszczyński
SZKOLENIE INSTRUKTORÓW I OPERATORÓW PPK SPIKE – DOŚWIADCZENIA


por. Arkadiusz Gruszka
SZKOLENIE OBSŁUG SAMOBIEŻNYCH HAUBIC KRAB – WYZWANIA I PRIORYTETY


por. Maciej Hering
ROLA I ZADANIA OBSERWATORÓW OGNIA POŁĄCZONEGO


mł. chor. Fabian Kaźmierczak,
mł. chor. Aleksander Iwicki
WSPARCIE PROCESU SZKOLENIA OBSŁUG MOŹDZIERZY


mjr Paweł Kacprzak
78 STRZELEC WYBOROWY CZY SNAJPER?


kpt. Maciej Łagan, st. chor. Marcin Rzeszotarski
POKONYWANIE PRZESZKODY WODNEJ


kpt. mgr inż. Karolina Urbaczewska
FUNKCJONOWANIE GRUPY REKONESANSOWO-PRZYGOTOWAWCZEJ


mjr mgr Piotr Skruszewicz
ROZPOZNANIE ARTYLERYJSKIE W GÓRACH


mgr Małgorzata Wollmann
METODYKA SZKOLENIA – OBSZAR POSZUKIWANIA SKUTECZNYCH ROZWIĄZAŃ


ppłk Jacek Zaniewski
SZKOLENIE EFEKTYWNE CZY EFEKTOWNE?


st. chor. szt. Krzysztof Żmuda
WYKORZYSTANIE SZKOLENIA ZDALNEGO


kpt. mgr Marcin Piekański
SYSTEM PROGRAMOWANIA I PLANOWANIA SZKOLENIA


Bogdan Wiczanowski
WYKORZYSTANIE APLIKACJI KOMPUTEROWYCH
SZKOLENIE


ppłk mgr inż. Maciej Paul
MOŻLIWOŚCI WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO W ASPEKCIE NOWYCH ŚRODKÓW WALKI

ppłk mgr inż. Maciej Lewandowski,
mjr mgr inż. Tomasz Karwowski
ZARZĄDZANIE USŁUGAMI NA BAZIE ITIL 4


mjr dr Paweł Wasilewski
ELEMENTY PSYCHOLOGII POLA WALKI W KSZTAŁTOWANIU ŻOŁNIERZA


mjr dypl. SZRP Paweł Sawka
TARGETING W DZIAŁANIACH BOJOWYCH BRYGADY


mjr dypl. SZRP Piotr Syczuk
TERRORYZM POWIETRZNY ZAGROŻENIEM W XXI WIEKU


mjr dypl. SZRP Katarzyna Szczęsna
KONCEPCJA PRZYSZŁEGO POLA WALKI


DOŚWIADCZENIA


ppłk dr Piotr Balon
ROSYJSKIE DOŚWIADCZENIA Z KONFLIKTU W 2014 ROKU


ppor. mar. mgr Agata Guziel
DORADCY PRAWNI W SIŁACH ZBROJNYCH


mgr Michał Jacek Szewko
ŚWIATOWY ARSENAŁ AMUNICJI KRĄŻĄCEJ


WYBITNI DOWÓDCY


płk dr hab. Juliusz S. Tym
GENERAŁ BRONI STANISŁAW MACZEK

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 1/2022


TEMAT NUMERU – LOTNICTWO WSPARCIA

 

ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
POPRAWIĆ MOŻLIWOŚCI


gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur,
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
MOBILNOŚĆ POWIETRZNA – ELEMENT ZAPEWNIENIA ZDOLNOŚCI BOJOWEJ WOJSK


ppłk mgr inż. Waldemar Sulima,
ppłk dr inż. Tomasz Kulik
STAŁE PROCEDURY BOJOWEGO POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA


ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
DZIAŁALNOŚĆ PATROLOWO-ROZPOZNAWCZA NA MORZU BAŁTYCKIM


kpt. nawig. mgr Przemysław Ziarkiewicz
SILNI INFORMACJĄ

 

SZKOLENIE


ppłk mgr inż. Andrzej Królikowski
SYSTEM POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA O ZAGROŻENIU UDERZENIAMI Z POWIETRZA


kpt. mgr inż. Adam Rasiak
PLANOWANIE NA POZIOMIE TAKTYCZNYM WEDŁUG NATO


ppłk rez. Tomasz Kowal
SZTUKA PRZEWIDYWANIA


mjr dypl. SZRP Łukasz Marczak
KONCEPCJA UGRUPOWANIA Z ZAŁOGOWĄ I BEZZAŁOGOWĄ PLATFORMĄ POWIETRZNĄ


mjr dypl. SZRP Przemysław Brant
ROLA ODWODU W UGRUPOWANIU BOJOWYM


mjr dypl. SZRP Dawid Semerjak
SYMBOLE GRAFICZNE DO ZOBRAZOWANIA ZADAŃ W PASIE SIŁ PRZESŁANIANIA


mjr dypl. SZRP Michał Iwanicki
TWORZENIE STRUKTUR ZADANIOWYCH

 

LOGISTYKA


st. chor. sztab. rez. mgr inż. Dariusz Woźniak
MOBILNE WARSZTATY KOŁOWE SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
W POSZUKIWANIU PODWODNEGO GRAALA


Sławomir J. Lipiecki
PRZYSZŁOŚĆ ROYAL NAVY


kpt. mar. Małgorzata Niemc-Kolańska
BROŃ HIPERSONICZNA


mjr dr Robert Wójcicki
SAMOLOTY WSPARCIA POLA WALKI A-10 I Su-25


mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE CZARNOGÓRY

 

DOŚWIADCZENIA


ppłk dr Piotr Balon
ROSYJSKIE DOŚWIADCZENIA Z KONFLIKTU W SYRII


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
LOTNICTWO NAD DALEKĄ PÓŁNOCĄ


mjr Krzysztof Orzech,
por. mgr Marcin Miszczuk
ZASADY PRACY Z TŁUMACZEM


mgr Michał Jacek Szewko
O AMUNICJI KRĄŻĄCEJ SŁÓW KILKA


płk dr hab. Juliusz S. Tym
GENERAŁ DYWIZJI TADEUSZ KUTRZEBA

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO