PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2018

 

TEMAT NUMERU – SIŁY POWIETRZNE

płk dr inż. Adam Wetoszka, ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
Lotnictwo w operacji połączonej


ppłk rez. pil. mgr Mariusz Pawelec
Dowodzenie ugrupowaniami powietrznymi


ppłk dr inż. Andrzej Truskowski, por. nawig. mgr Krzysztof Lewandowski
Siły powietrzne a zagrożenia asymetryczne


płk dr inż. Adam Wetoszka
Bezpośrednie wsparcie lotnicze


ppłk rez. pil. mgr Mariusz Pawelec
Drogowe odcinki lotniskowe


ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
Dylematy lotnictwa marynarki wojennej


płk dr inż. Adam Wetoszka
Szkoła Orląt


mjr dr inż. Tomasz Kulik
Ewolucja szkolenia lotniczego


płk dr inż. Jarosław Rosiński
M-346 w systemie szkolenia lotniczego


mjr dr Dariusz Bogusz
Szkolenie pilotów w dezorientacji przestrzennej


ppłk Jarosław Neffe, kpt. Adam Skubida
Wyzwania bezpośredniego wsparcia lotniczego


ppłk Jarosław Kirschenstein
Personel bezzałogowych statków powietrznych

SZKOLENIE


płk dr inż. Waldemar Łydka
Dowodzenie na szczeblu kompanii


kmdr por. Wiesław Goździewicz
Jeńcy wojenni


LOGISTYKA


por. Dawid Andrzejczuk, ppor. Aleksandra Łach
Planowanie transportów kolejowych


st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
Gąsienicowe układy bieżne


WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk w st. spocz. pil. Maciej Kamyk
Dwa w jednym


DOŚWIADCZENIA


płk rez. Tomasz Lewczak
NATO na Ukrainie


RECENZJE


Naprzeciw wyzwaniom XXI wieku

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2018

 

TEMAT NUMERU - OKRĄŻENIE

 

ppłk rez. dr Wojciech Szczurowski
Walka w okrążeniu i wyjście z okrążenia

 

płk dr Czesław Dąbrowski
Pododdziały w okrążeniu

 

mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
Trudna sztuka wojowania

 

płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
Osłona przeciwlotnicza okrążonego batalionu

 

mjr Mariusz  Urbanek
Okrążenie według poglądów amerykańskich

 

 

SZKOLENIE

 

ppłk dr inż. Bartosz Biernacik
Sposoby uzyskania przewagi informacyjnej

 

kpt. Paweł Hanczaruk
Przeciwrozpoznanie

 

kmdr por. Wiesław Jabłoński
Utajnianie transmisji w systemach radiowych HF

 

ppłk  Bartłomiej Terebiński, st. kpr. Małgorzata Woźniak
Zagrożenia stanowisk dowodzenia dywizji

 

por. mar. Radosław Kiciński
Inżynieria ukryta w głębinach

 

ppor. dr Jacek Grębowski, dr Paulina Kaźmierska
Broń psychochemiczna

 

kmdr por. Wiesław Goździewicz
Prawne oblicze konfliktów zbrojnych

 

 

 

DYDAKTYKA

 

dr Małgorzata Gawlik-Kobylińska, ppłk dr inż. Paweł Maciejewski
Nowe technologie w dydaktyce

 

 

LOGISTYKA

 

dr hab. inż. Zdzisław Kurasiński
Zabezpieczenie materiałowe wojsk w walcemjr lek. Grzegorz Lewandowski
Cywilizacyjny obłęd

 

mjr rez. dr inż. Dariusz Mikołajewski
Komputery rozpoznają i wywołują emocje

 

st. chor. mgr inż. Dariusz Woźniak
Szyby samochodowe – ważny element

 

 

 

DOŚWIDACZENIA

 

kpt. Roman Jarmocik
Rozpoznanie w rosyjskiej myśli wojskowej

 

płk rez. Tomasz Lewczak
Na wschodniej flance NATO

 

Przemysław Miller
Systemy satelitarne

 

 

RECENZJE

 

ppor. mgr Albert Karolewski
Sprawozdanie z krajowej konferencji naukowej

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2018

TEMAT NUMERU – ROZPOZNANIE

płk mgr inż. Marek Dragan
Rola dostępnych źródeł informacji

 

kpt. Straży Granicznej Przemysław Zalewski
Współpraca straży granicznej z siłami zbrojnymi

 

ppłk dr Szymon Markiewicz
Rozpoznanie radioelektroniczne – aspekty teoretyczne

 

płk dr Jarosław Wiśniewski
Procedury rozpoznawcze raz jeszcze

 

st. chor. sztab. mar. rez. Bogdan Bąchor
Rozpoznanie radiolokacyjne na morzu

 

ppłk Przemysław Zawadzki
Platformy bezzałogowe w obronie terytorialnej

 

ppor. Michał Dejer
Na rzecz pododdziałów wojsk lądowych

 

mjr Adam Pieczyński
Operatorzy platform bezzałogowych

 

ppłk Wojciech Gryz
Efekty współpracy

 

kpt. Marcin Romanek
Element profesjonalizacji

 

płk dypl. pil. Łukasz Andrzejewski-Popow
Jasne kryteria

 

mjr Konrad Barnaś, kpt. Grzegorz Bara
Zakłócanie działania platform bezzałogowych

 

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
Czym walczyć z platformami bezzałogowymi?

 

SZKOLENIE


kmdr por. mgr inż. Wiesław Jabłoński
Bezpieczeństwo radiowych systemów łączności

 

kmdr ppor. Kamil Sadowski
Lekkie systemy dozoru akustycznego

 

kmdr por. dr inż. Bogusław Jakubowski
Kolejne wyzwanie

 

mjr Szymon Czarnas
Na rzecz profesjonalizmu

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


kpt. Paweł Hanczaruk
Białoruski system rakietowy polonez

 

ppłk dr Marek Depczyński
Ewolucja rosyjskich wojsk lądowych

 

płk rez. Tomasz Lewczak
Współpraca z Gwardią Narodową stanu Illinois

 

DOŚWIADCZENIA


płk w st. spocz. dr Eugeniusz Sobczyński
płk rez. Jerzy Pietruszka
Przyszłość map topograficznych

 

płk rez. Tomasz Lewczak
Międzynarodowa brygada

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2018

TEMAT NUMERU - WOJSKA INŻYNIERYJNE

 

por. Piotr Łątka
Zabezpieczenie  marszu

 

por. Piotr Świątek
Zapory i niszczenia w obronie

 

ppor. Marcin Janta-Lipiński
Inżynieryjny patrol rozpoznawczy w walce

 

por. Igor Redos
Roboty do rozminowywania terenu

 

kpt. Jacek Kucharczyk
Potrzeby energetyczne pododdziałów i oddziałów

 

mjr Radosław Bernaciak
Słowackie wsparcie

 

LOGISTYKA

 

dr inż. Dariusz Mikołajewski
Druk 3D  i inżynieria odwrotna


mjr lek. Grzegorz Lewandowski
Zestaw wyposażenia indywidualnego


st. kpr. Małgorzata Woźniak
Ewakuacja medyczna

 

st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
Starzenie się i korozja elementów niemetalowych


por. Krzysztof Lepka, ppłk rez. mgr inż. Jarosław Pędzik
Na potrzeby wojskowej ochrony przeciwpożarowej

 

SZKOLENIE

 

prof. dr hab. Witold Lidwa
Obrona terytorialna w strategii obrony powszechnej

 

mjr Tomasz Paprocki
Szkolenie żołnierzy służby przygotowawczej


płk Rafał Jankowiak, Krzysztof Piskulski
Systemy informatyczne a proces decyzyjny

 

płk dr inż. Przemysław Kupidura, płk dr inż. Mirosław Zahor
Karabinek MSBS-5,56R


mjr Wojciech Czarnecki
Zagrożenia burzami


kmdr por. Wiesław Goździewicz
Zasady użycia siły a prawo

 

DYDAKTYKA

 

mjr dr Dariusz Bogusz
Selekcja w Szkole Orląt


mjr Adrian Matyla
Szkolenie specjalistów  na odległość

 

mjr Tomasz Smoła
Trenażery proceduralne z elementami poszerzonej rzeczywistości

mjr Piotr Kranz
Jedna z metod szkolenia

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

płk rez. Tomasz Lewczak
Partnerski program


kpt. Paweł Hanczaruk
Obrona terytorialna Republiki Białorusi

płk rez. Tomasz Lewczak
Szkolenie brytyjskiej obrony terytorialnej

 

DOŚWIADCZENIA

 

por. Jacek Wodnicki
Na rzecz gospodarki  narodowej


Przemysław Miller
Innowacyjna konstrukcja

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO