PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2020


TEMAT NUMERU – WOJSKA RADIOTECHNICZNE

 

ppłk mgr inż. Krzysztof Lis
ROZPOZNANIE RADIOLOKACYJNE W ZDEGRADOWANYM ŚRODOWISKU ELEKTROMAGNETYCZNYM


ppłk mgr inż. Paweł Grelewski
NAZIEMNE I POWIETRZNE ROZPOZNANIE RADIOLOKACYJNE


kpt. Sławomir Martyn
KIERUNKI ROZWOJU ROZPOZNANIA RADIOLOKACYJNEGO


ppłk dr inż. Stanisław Czeszejko
MANEWROWOŚĆ RADARÓW – ŻYWOTNOŚĆ NA POLU WALKI


ppłk Paweł Zygmunt
RADIOLOKACJA PASYWNA – MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA

 

KONKURS – NAJLEPSZY ARTYKUŁ


mjr dypl. SZRP Radosław Jezierski
SPECYFICZNE POLE WALKI – DOŚWIADCZENIA I WNIOSKI


mjr dypl. SZRP Damian Zok
PROGNOZOWANIE STRAT BOJOWYCH SPRZĘTU WOJSKOWEGO

 

SZKOLENIE


ppłk pil. dr inż. Robert W. Kozłowski, por. pil. dr inż. Emil Augustyn
ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

 

płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
BROŃ LASEROWA W OBRONIE PRZECIWLOTNICZEJ WOJSK LĄDOWYCH

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
STATKI POWIETRZNE W SZKOLENIU PILOTÓW SAMOLOTÓW ODRZUTOWYCH

 

mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
CZY MODERNIZOWAĆ ŚMIGŁOWCE MI-24?

 

ppłk Wojciech Turek
SYMULATORY I TRENAŻERY W SZKOLENIU SPADOCHRONOWO-DESANTOWYM

 

ppłk Leszek Makowski, mjr Adam Waszkiewicz, mjr rez. Ryszard Rogalski
ROZPOZNAWANIE ŚRODKÓW NAPADU POWIETRZNEGO W NAUCZANIU NA ODLEGŁOŚĆ

 

płk rez. dr Aleksander Wrona
PERUN – POLSKI ROBOT LĄDOWY

 

LOGISTYKA


st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
ZUŻYCIE ZMĘCZENIOWE PODZESPOŁÓW I CZĘŚCI POJAZDÓW


mgr Małgorzata Woźniak
CHOROBY ZAKAŹNE

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk rez. dr Marek Gryga
BRYTYJSKIE WOJSKA SPECJALNE

 

ppłk dr Dariusz Bogusz, mgr Izabela Sidor
JEDNO ZE ŹRÓDEŁ REKRUTACJI

 

mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI LITEWSKIEJ

 

DOŚWIADCZENIA


ppłk Kamil Czop
APLIKACJA „LESSONS LEARNED” NA SMARTFONY

 

dr inż. Marek Dąbrowski
SZTUCZNA INTELIGENCJA NA POLU WALKI

 

Przemysław Miller
DZIAŁANIA SIECIOCENTRYCZNE

 

mjr mgr inż. Wojciech Ślęzak
DZIAŁANIE PODODDZIAŁÓW ARTYLERII WYPOSAŻONYCH W NOWE ŚRODKI WALKI

 

płk rez. dr Aleksander Wrona
SYSTEM WYKORZYSTANIA DOŚWIADCZEŃ W WYMIARZE PRAKTYCZNYM

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2020

 

TEMAT NUMERU – DZIAŁANIA W NOCY

 

ppłk dr inż. Rafał Chrupek
OGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ A PROWADZENIE DZIAŁAŃ


płk dr Czesław Dąbrowski
WALKA W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI

 

 

mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
ZAWIŁOŚCI NATARCIA W NOCYmjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
OBRONA PLUTONU W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI


płk dr hab. Norbert Świętochowski, kpt. mgr Adrian Golonka
OŚWIETLANIE PRZEZ ARTYLERIĘ


kpt. dypl. SZRP Leszek Wereszczyński
OGIEŃ ARTYLERII A OGRANICZONA WIDOCZNOŚĆ


płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz, kpt. mgr inż. Marta Motyl
OSŁONA PRZECIWLOTNICZA W WARUNKACH OGRANICZONEJ WIDOCZNOŚCI


płk rez. Tomasz Lewczak
WALKA W NOCY – POGLĄDY BRYTYJSKIE


mjr dypl. SZRP Piotr Michałowski
TEORETYCZNE ASPEKTY MANEWRUmjr dypl. SZRP Łukasz Ogrodowicz
CYKL DECYZYJNY W BATALIONIE KAWALERII POWIETRZNEJ

 

SZKOLENIE


ppłk pil. dr inż. Robert W. Kozłowski, por. pil. dr inż. Emil Augustyn
METODYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W LOTNICTWIEkpt. Łukasz Ratański
STRZELANIA Z WYKORZYSTANIEM ZZKO TOPAZ


ppłk mgr inż. Bartłomiej Terebiński, mjr rez. Sylwester Fabicki
WYKORZYSTANIE KRAJOWEGO SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGOppor. Łukasz Więckiewicz
PRZYJĘCIE UGRUPOWANIA PRZEZ BATERIĘ (PLUTON) ARTYLERII

 


kpt. dypl. SZRP Grzegorz Skóra
ODZYSKIWANIE IZOLOWANEGO PERSONELU DAWNIEJ I DZIŚ


kmdr por. Włodzimierz Kopeć, ppłk dr Mariusz Ratajczyk
SYSTEM SZKOLENIA OGNIOWEGO – WYZWANIApłk rez. dr Aleksander Wrona
STRZELNICE I STRZELANIA – CZAS NA ZMIANY

 


ppłk Maciej Paul
ĆWICZENIA PRZYGOTOWAWCZE W SZKOLENIU STRZELECKIMpłk rez. Tomasz Lewczak
SYMULATORY POLA WALKI

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
KOLEJNE WYZWANIA DLA PLATFORM BEZZAŁOGOWYCHppłk rez. dr Marek Gryga
WOJSKA SPECJALNE FEDERACJI ROSYJSKIEJ

 

DOŚWIADCZENIA


kpt. dypl. SZRP Piotr Żera, kpt. dypl. SZRP Kamil Pomian
WOJSKA RAKIETOWE I ARTYLERIA W KONFLIKCIE UKRAIŃSKIM


Przemysław Miller
MISJA DESTABILIZACJA I DEZINFORMACJA


płk rez. Tomasz Lewczak
COVID-19 A ĆWICZENIA MIĘDZYNARODOWE


płk rez. Wojciech Wnuk
RÓŻNE FORMY WSPÓŁPRACY

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2020

 

TEMAT NUMERU – ROZPOZNANIE

 

prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROZPOZNANIE WOJSKOWE – TEORIA I PRAKTYKAmjr dr Robert Wójcicki
MYŚLENIE STRATEGICZNE W ROZPOZNANIU

 

ppłk dr inż. Andrzej Truskowski,
ppłk dr inż. Tomasz Kulik 20
WALKA RADIOELEKTRONICZNA CZY DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE?płk dr inż. Włodzimierz Hudak
OTWARTE ŹRÓDŁA INFORMACJI

 

mgr Weronika Iwona Jakubczyk
JAKOŚĆ INFORMACJI W DZIAŁANIACH MILITARNYCH

 

dr Klaudia Kwapisz
NIEMIECKI MODEL SYSTEMU ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
POWIETRZNE ROZPOZNANIE OBRAZOWE

 

kpr. inż. Maryna Niewińska
UWARUNKOWANIA PROWADZENIA ROZPOZNANIA OBRAZOWEGO

 

kpt. Magdalena Piotrowska
KIERUNKI ROZWOJU ROZPOZNANIA ARTYLERYJSKIEGO

 

mjr dypl. SZRP Zbigniew Krupa
ROZPOZNANIE PATROLOWE – GENEZA I ROZWÓJ

 

kpt. mar. Małgorzata NIEMC
JAK OBRONIĆ PLATFORMY BEZZAŁOGOWE?

 

mjr dypl. SZRP Anna Świetlik
INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO TEORII INFORMACJI

 

mjr dypl. SZRP Rafał Glowienke
ROZPOZNANIE RADIOLOKACYJNE W GÓRACHmjr dypl. SZRP Marcin Michalski
WSPÓŁCZESNE ASPEKTY MASKOWANIA OPERACYJNEGO

 

SZKOLENIE


kpt. mar. Radosław Kiciński
OKRĘT PODWODNY I JEGO STERY

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

kmdr por. Grzegorz Kolański
OKRĘTY POMIAROWEppłk dypl. rez. Marek Gryga
WOJSKA SPECJALNE STANÓW ZJEDNOCZONYCHppłk dr Marek Depczyński
ROSYJSKIE SIŁY EKSPEDYCYJNEmgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE REPUBLIKI MACEDONII PÓŁNOCNEJ

 

DOŚWIADCZENIA

 

płk rez. Tomasz Lewczak
GRUZIŃSKIE „AGILE SPIRIT-19”

 

dr Marlena Niemiec
ZJAWISKO MOBBINGU

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2020

 

TEMAT NUMERU – WOJSKA INŻYNIERYJNE

 

mjr Radosław Bąk
ZAWIŁOŚCI ROZBUDOWY FORTYFIKACYJNEJ ODDZIAŁUkpt. Paulina Dacyszyn
ROZBUDOWA FORTYFIKACYJNA W REJONACH ROZMIESZCZENIA ELEMENTÓW LOGISTYCZNYCHkpt. Damian Zalewski
ZWALCZANIE URZĄDZEŃ WYBUCHOWYCHppłk mgr inż. Sławomir Łakomiec
płk rez. Marek Sarnowski
PRZYGOTOWANIE PODODDZIAŁU DO POKONYWANIA PRZESZKÓD WODNYCH

 

ppłk Sławomir Szwemin
ĆWICZENIA W ŚRODOWISKU WODNYM

 

ppor. mgr inż. Łukasz Ciura
NOWY SPRZĘT DO WYKONYWANIA PRZEJŚĆ W ZAPORACH

 

ppor. mgr inż. Aleksandra Smoleń
UŻYCIE PSÓW DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH I NIEBEZPIECZNYCH

 

ppłk Piotr Kranz
NA POMOC OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CZAJKA

 

ppor. mgr inż. Małgorzata Czerska
SPRZĘT INŻYNIERYJNY INNYCH ARMII NATO

 

por. Wiktor Brzozowski
INŻYNIERYJNY ELEMENT ZESTAWU SON 2018

 

płk dr Artur Talik, ppłk Tomasz Mularczyk
SYSTEM LIKWIDACJI ŚMIERCIONOŚNYCH ZAGROŻEŃ

 

mjr dypl. SZRP Magdalena Błaszczak
MASKOWANIE W OPERACJI „ALLIED FORCE”mjr dypl. SZRP Mariusz Rybski
ROSYJSKIE WOJSKA INŻYNIERYJNE W KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

mjr dypl. SZRP Grzegorz Wolny
LOGISTYCZNY WYMIAR OPERACJI W ZATOCE PERSKIEJ

 

SZKOLENIE

 

mjr Artur Niedźwiecki
ZŁOŻONY WYMIAR TAKTYKImjr Maciej Paul
STRZELANIE Z KBS BERYL – BALISTYKA

 

kpt. Mateusz Tomaszewski
KOORDYNACJA PRZESTRZENI POWIETRZNEJ NA POTRZEBY RAŻENIAkpt. mgr Adrian Golonka
kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki
KONKURS O TYTUŁ MISTRZA OGNIA ARTYLERYJSKIEGO WOJSK LĄDOWYCH 2019

 

ppłk Saturnin Skindzier
PODODDZIAŁY ARTYLERII W ĆWICZENIACH SOJUSZNICZYCH

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
SYMULATORY W OŚRODKU SZKOLENIA LOTNICZEGOpor. Dawid Andrzejczuk
mgr inż. Zbigniew Sokalski
ZAJĘCIA Z ZAŁADUNKU NA TRANSPORT OPERACYJNY

 

LOGISTYKA

 

st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNO-EWAKUACYJNE SPRZĘTU GĄSIENICOWEGO

 

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
PRZEDŁUŻONA OPIEKA NA POLU WALKI

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
LOJALNY SKRZYDŁOWYpłk rez. Tomasz Lewczak
SIŁY ZBROJNE ESTONII

 

DOŚWIADCZENIA

 

Przemysław Miller
RPG-7 MA SIĘ NADAL DOBRZE

 

mjr dypl. SZRP Marek Kobyliński
CODZIENNA DZIAŁALNOŚĆ

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO