PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2021

 

TEMAT NUMERU – PRZYSZŁE POLE WALKI

 

płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski
PRZYSZŁE KONFLIKTY ZBROJNE

 

płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski,
płk dypl. rez. Dariusz Rewak
ARTYLERIA W ZWALCZANIU SYSTEMÓW ANTYDOSTĘPOWYCH

 

kpt. mgr inż. Agnieszka Maciejewska-Miedziak
ZAGROŻENIE BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA W PRZYSZŁYCH KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

mjr mgr inż. Jarosław Patałuch,
płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA W OBRONIE PRZECIWLOTNICZEJ

 

ppłk rez. dr inż. Dariusz Szkołuda,
mjr mgr Andrzej Zajączkowski
PROWADZENIE DZIAŁAŃ NIEKONWENCJONALNYCH NA OBSZARZE WŁASNEGO KRAJU

 

kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
OKRĘTOWE SYSTEMY WALKI

 

dr inż. Marek Dąbrowski
AWIONIKA TERAZ I JUTRO

 

SZKOLENIE

 

ppłk dr inż. Stanisław Czeszejko
CO Z TĄ CYBERPRZESTRZENIĄ?

 

mgr Aleksandra Radomska
PRAWO A CYBERPRZESTRZEŃ W BEZPIECZEŃSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM

 

Tomasz Zdzikot
DWA LATA CYBER.MIL.PL

 

kmdr por. Paweł Kamiński
PROTOKÓŁ KRYPTOGRAFICZNY – SECURE COMMUNICATION INTEROPERABILITY PROTOCOL

 

ppłk mgr inż. Maciej Paul
CELOWNIK HOLOGRAFICZNY HWS 552.A65

 

mjr dypl. SZRP Piotr Fanfara
KIERUNKI ROZWOJU ZDOLNOŚCI OBRONNYCH

 

mjr dypl. SZRP Krzysztof Stamborski
SIŁY ZBROJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

mjr dypl. SZRP Marcin Wawro
MILITARNE ZNACZENIE PODLASIA

 

mjr dypl. SZRP Kamil Organista
WARUNKI ATMOSFERYCZNE I TEREN A RELACJE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

 

LOGISTYKA

 

mgr Karol Romanowski
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA WYKORZYSTYWANA PRZEZ SIŁY ZBROJNE

 

mjr Adrian Matyla
SPROSTAĆ WYZWANIOM

 

Dariusz Turek
ZASADY PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORTEM DROGOWYM

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef M. Brzezina
NOWA JAKOŚĆ W KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

DOŚWIADCZENIA

 

ppłk Tomasz Kowal
WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA A ZAGROŻENIA ASYMETRYCZNE

 

ppor. mgr Cyprian Kaczmarczyk
CZOŁGI W DZIAŁANIACH NA RZECZ WSPARCIA POKOJU

 

ppłk dr Zbigniew Nowak
PROFILOWANIE KRYMINALNE 

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2021


TEMAT NUMERU – PRZECIWDZIAŁANIE ROZPOZNANIU


prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROZPOZNANIE WOJSKOWE W WALCE INFORMACYJNEJ


mgr Zofia Marciniak
PRAWO W WOJNIE INFORMACYJNEJ


ppłk mgr inż. Maciej Lewandowski,
mjr mgr inż. Tomasz Karwowski
ARCHITEKTURA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W WOJSKOWYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH


mjr Marcin Konieczny
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM NA SZCZEBLACH TAKTYCZNYCH


ppłk Jacek Patrzyński
MODYFIKACJA OGÓLNOWOJSKOWEGO PODSYSTEMU ROZPOZNANIA – PROPOZYCJA


mjr Daniel Bobrowski
ŻOŁNIERZE ZWIADOWCY WOJSK AEROMOBILNYCH


kmdr ppor. Kamil Sadowski
SYSTEMY OBRONY PRZECIWTORPEDOWEJ OKRĘTÓW NAWODNYCH


dr Klaudia Kwapisz
ELEMENTY SYSTEMU ROZPOZNANIA BUNDESWEHRY


Weronika Iwona Jakubczyk
JAKOŚĆ INFORMACJI

 

SZKOLENIE

 

płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki,
mgr Ewelina Jastrzębska
WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA MASKOWANIA STANOWISK DOWODZENIA

 

mjr dr Adrian Golonka,
kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki
MISTRZ OGNIA ARTYLERYJSKIEGO WOJSK LĄDOWYCH


mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
ODZYSKAĆ IZOLOWANY PERSONEL

 

LOGISTYKA

 

płk rez. dr Aleksander Wrona
RODZIMA OFERTA UZBROJENIA


st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
WOZY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO


st. chor. sztab. Robert Naporowski
E-LEARNING W SZKOLENIU PODOFICERÓW


por. mgr inż. Wojciech Szulc
SZKOLENIE W SZKOLE SPECJALISTÓW POŻARNICTWA


mjr dypl. SZRP Marcin Idziek
EWOLUCJA MASKOWANIA WOJSK


mjr dypl. SZRP Krzysztof Michalak
SKŁADNIK SIŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk rez. dr Marek Gryga
IZRAELSKIE WOJSKA SPECJALNE


Sławomir J. Lipiecki
RELIKT ZIMNEJ WOJNY

 

DOŚWIADCZENIA

 

kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski
WOJSKOWE SZKOLNICTWO WYŻSZE – CZY POTRZEBNE ZMIANY?


płk dr hab. Jacek Lasota
O TAKTYCE WOJSK LĄDOWYCH


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE NAD KAUKAZEM


Przemysław Miller
SZWECJA WZMACNIA OBRONĘ GOTLANDII

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 2/2021

 

TEMAT NUMERU – ŚMIGŁOWCE

 

gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk,
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
PROGRAM „KRUK”, CZYLI NASTĘPCA Mi-24

 

ppłk dr inż. Andrzej Truskowski,
ppor. pil. mgr inż. Paweł Sadowski
NOWY ŚMIGŁOWIEC DLA SIŁ ZBROJNYCH RPpłk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski,
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
ŚMIGŁOWIEC NA POLU WALKI

 

ppłk dr inż. Tomasz Kulik
ISTOTNE ZAGROŻENIE Z POWIETRZA

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
SZKOLENIE PILOTÓW ŚMIGŁOWCÓW

 

ppor. pil. mgr inż. Paweł Sadowski,
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
ŚMIGŁOWCE W LOTNICTWIE MARYNARKI WOJENNEJ RP – CO DALEJ?ppor. pil. mgr inż. Paweł Sadowski,
ppor. nawig. mgr inż. Marcin Cydejko
ANAKONDA PO LIFTINGU

 

płk pil. dr inż. Wojciech Wróblewski,
ppłk dr inż. Andrzej Truskowski
SYSTEM POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA LOTNICZEGO

 

ppłk dr inż. Andrzej Truskowski, R.T.
BLACK HAWK – ŚMIGŁOWIEC DO WSZYSTKIEGO

 

LOGISTYKA

 

kpt. Dawid Andrzejczuk
PRZEWÓZ ŚRODKÓW BOJOWYCH TRANSPORTEM SAMOCHODOWYM

 

Patrycja Wakowska
SZKOŁA PODOFICERSKA LOGISTYKI

 

mjr mgr inż. Tomasz Smoła
EWOLUCJA KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ

 

st. chor. szt. Ryszard Ziobro
NOWOCZESNE FORMY SZKOLENIA KIEROWCÓW

 

SZKOLENIE

 

mjr mgr inż. Stanisław Kwiatkowski
MODUŁ OGNIOWY BATALIONU

 

ppłk Maciej Paul
PRZYGOTOWANIE DO POKONANIA PRZESZKODY WODNEJ PRZEZ KOMPANIĘ ZMECHANIZOWANĄ

 

mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
MINOWANIE NARZUTOWE ZE ŚMIGŁOWCÓW

 

mjr dypl. SZRP Mirosław Kośny
ZABEZPIECZENIE PRZEMIESZCZENIA PRZEZ ORGANY TRANSPORTU I RUCHU WOJSK

 

mjr dypl. SZRP Emil Skrzypkowski
ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE PUŁKU PRZECIWLOTNICZEGO W WALCE

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

mjr dr Robert Wójcicki
SPOSOBY DZIAŁANIA ROSYJSKIEGO LOTNICTWA ŚMIGŁOWCOWEGO

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
SZKOLENIE PILOTÓW ŚMIGŁOWCOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII

 

ppłk dr Dariusz Bogusz
NOWA PLATFORMA SZKOLENIA LOTNICZEGO

 

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
INNOWACYJNY PROGRAM BUDOWY PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH

 

ppłk rez. dr Marek Gryga
PLATFORMY POWIETRZNE W WOJSKACH SPECJALNYCH

 

ppłk Dariusz Guzenda
NAJMŁODSZE DOWÓDZTWO W SOJUSZU

 

DOŚWIADCZENIA

 

płk mgr inż. Arkadiusz Piotrowski
WSPARCIE GEOPRZESTRZENNE OPERACJI „EUFOR ALTHEA”

 

płk pil. Mirosław Jakubowski
LOTNICTWO TRANSPORTOWE W OPERACJACH HUMANITARNYCH

 

płk dr hab. inż. Adam Wetoszka
ŚMIGŁOWCE W KONFLIKTACH PO UPADKU ZSRR

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 1/2021

 

TEMAT NUMERU – OBRONA POWIETRZNA


płk Mariusz Czeczko
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OBRONY POWIETRZNEJ


ppłk mgr inż. Krzysztof Rams
SYSTEM OBRONY POWIETRZNEJ – WYZWANIA

 

kmdr por. Maciej Jonik
OBRONA PRZECIWLOTNICZA PODODDZIAŁÓW I OBIEKTÓW MARYNARKI WOJENNEJ


ppłk mgr inż. Krzysztof Pol
OBRONA PRZECIWLOTNICZA WOJSK LĄDOWYCH

 

SZKOLENIE

 

ppłk mgr inż. Szymon Czerwiński
KOORDYNACJA OGNIA POŁĄCZONEGO


ppłk dr inż. Rafał Chrupek
WYBRZEŻE MORSKIE


ppłk Maciej Paul
UCEL-em W CEL


kpt. Marcin Bocian
RAŻENIE OGNIOWE Z WYKORZYSTANIEM PLATFORM BEZZAŁOGOWYCH


mgr Małgorzata Woźniak-Terebińska
GORĄCZKI KRWOTOCZNE

 

mjr dypl. SZRP Grzegorz Rękawek
TRZY OBLICZA ROSYJSKICH SIŁ ZBROJNYCH


mjr dypl. SZRP Tomasz Banicki
ŚRODOWISKO LOTU I JEGO WPŁYW NA ŻYWIENIE PERSONELU LATAJĄCEGO

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

ppłk rez. dr Marek Gryga
KOMANDOSI ZNAD LOARY


kmdr por. Grzegorz Kolański
SUPERLOTNISKOWCE TYPU NIMITZ


Sławomir J. Lipiecki
MORSKA TARCZA ANTYRAKIETOWA


ppłk dr Marek Depczyński
EWOLUCJA UŻYCIA KOMPONENTU SIŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA


ppłk dr Dariusz Bogusz
PLATFORMY POWIETRZNE POZIOMU STRATEGICZNEGO


płk rez. dr Aleksander Wrona
ROBOTY LĄDOWE WYBRANYCH ARMII

 

DOŚWIADCZENIA

 

por. mgr Marcin Miszczuk
ROLA CIMIC W BUDOWANIU ODPORNOŚCI NA ZAGROŻENIA


Przemysław Miller
SYSTEM RUNFLAT INTERNATIONAL W POLSKIEJ ARMII

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO