PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 6/2021

 

TEMAT NUMERU – MARYNARKA WOJENNA

kmdr mgr inż. Radosław Hurbańczuk,
kmdr dr Witold Kustra
KONCEPCJA UŻYCIA NAWODNYCH SIŁ UDERZENIOWYCH


kmdr por. mgr inż. Gerard Kozioł, kmdr dr Witold Kustra
KONCEPCJA MORSKICH DZIAŁAŃ MINOWYCH

kmdr por. mgr inż. Mirosław Smagieł,
kmdr dr Witold Kustra
KONCEPCJA UŻYCIA SIŁ ZWALCZANIA OKRĘTÓW PODWODNYCH


kmdr por. Maciej Matuszewski, Sławomir J. Lipiecki
„MIECZNIK” A DZIAŁANIA MORSKIE W WARUNKACH MORZA ZAMKNIĘTEGO


kmdr ppor. Tomasz Chyła
BUDOWANIE POTENCJAŁU MORSKIEGO


kmdr por. dr Krzysztof Gawrysiak
BAZOWANIE OKRĘTÓW PODWODNYCH W PORCIE WOJENNYM GDYNIA (ANALIZA)kmdr ppor. Aleksander Grunt
TECHNICZNE ASPEKTY ZAOPATRYWANIA JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

 

SZKOLENIE

 

gen. bryg. pil. Robert Cierniak,
ppłk pil. dr inż. Robert Kozłowski
SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA LOTÓW W LOTNICTWIE SZRP


ppłk dr inż. Sebastian Król
ZDOLNOŚCI WOJSK CHEMICZNYCH DO WSPARCIA UKŁADU P OZAMILITARNEGO

 

mjr dypl. SZRP Damian Ćwierkiewicz
FUNKCJE BOJOWE JAKO NARZĘDZIE PLANISTYCZNE

 

mjr dypl. SZRP Michał Fedorowicz
POŁĄCZONE WSPARCIE OGNIOWE W ZWIĄZKU TAKTYCZNYM


mjr dypl. SZRP Grzegorz Paczesny
ZABEZPIECZENIE MATERIAŁOWE NA POZIOMIE TAKTYCZNYM

 

LOGISTYKA

 

kmdr por. dr inż. Wojciech Sokołowski
TECHNOLOGIE KOMUNIKACYJNE W LOGISTYCE


kmdr por. dr inż. Marcin Zięcina
CZY ROPA NAFTOWA RZĄDZI ŚWIATEM?

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

kmdr ppor. Kamil Sadowski
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH DO ZWALCZANIA OKRĘTÓW PODWODNYCH


ppłk rez. dr Marek Gryga
ŚRODKI WOJSK SPECJALNYCH DO TRANSPORTU W ŚRODOWISKU WODNYM


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
OKRĘTY SZPITALNE

 

DOŚWIADCZENIA

 

ppłk dr inż. Bartłomiej Terebiński,
mjr rez. Sylwester Fabicki
ŁĄCZNOŚĆ RADIOTELEFONICZNA W BRYGADZIE OBRONY TERYTORIALNEJ

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2021

 

TEMAT NUMERU – WSPARCIE INŻYNIERYJNE

ppłk Piotr Kranz
EPIZOD INŻYNIERYJNY W ĆWICZENIACH „DEFENDER R-20 (+)”


ppłk Piotr Wojtkowiak
URZĄDZANIE I UTRZYMANIE PRZEPRAW


płk Grzegorz Grobel, kpt. Paweł Maleszyk
SAPERZY W SKŁADZIE BRYGADY SIŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA VJTF 2020


ppłk Sylwester Drozd
WYJĄTKOWY ZESTAW


płk dr inż. Artur Talik
INŻYNIERIA WOJSKOWA I INŻYNIEROWIE


ppłk Mariusz Kiernicki
WOJSKOWA JEDNOSTKA ODBUDOWY 5 PUŁKU INŻYNIERYJNEGO


mjr Krzysztof Patulski
NIEUSTAJĄCA WALKA Z ZARDZEWIAŁĄ ŚMIERCIĄ


ppłk Tomasz Mularczyk
ROLA CENTRUM DOSKONALENIA INŻYNIERII WOJSKOWEJ NATO


mjr dr inż. Damian Zalewski
PRZYGOTOWANIE PODODDZIAŁÓW DO ZWALCZANIA NOWYCH ZAGROŻEŃ

 

SZKOLENIE


prof. dr hab. Marek Wrzosek
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA


ppłk dr inż. Rafał Chrupek
SPECYFICZNE ŚRODOWISKA WALKI


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
DZIAŁANIA NIEREGULARNE


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
PRZENIKANIE I SZTURM W TERENIE ZABUDOWANYM


mjr Marcin Nawrot, kpt. Janusz Rylewicz
RAJD – RODZAJ NATARCIA


ppłk mgr inż. Maciej Paul
GRANATY NASADKOWE – PRZENOŚNA ARTYLERIA


por. Dariusz Wasilewski
NOWE WYZWANIA


płk rez. dr Aleksander Wrona
SZKOLENIE PODSTAWOWE, CZYLI ŻOŁNIERSKIE ABC


ppłk pil. dr inż. Robert Kozłowski
WYBRANE ASPEKTY PROCESU BADANIA ZDARZEŃ LOTNICZYCH


mjr dypl. SZRP Jacek Zoń
WOJSKA AEROMOBILNE A ZAGROŻENIE HYBRYDOWE


mjr dypl. SZRP Leszek Wereszczyński
ZARYS FUNKCJONOWANIA KOMUNIKACJI STRATEGICZNEJ

 

LOGISTYKA


płk Rafał Jankowiak, ppłk Mariusz Koński
INFORMATYCZNE WSPARCIE PROCESÓW EKSPLOATACJI SPRZĘTU WOJSKOWEGO


mjr Krzysztof Kowalski
ZASADY ŻYWIENIA ŻOŁNIERZY


mjr Adam Szymaniuk
SZKOLENIE PODSTAWOWE


st. chor. sztab. rez. mgr inż. Dariusz Woźniak
ASPEKTY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE SPRZĘTU SŁUŻBY CZOŁGOWO-SAMOCHODOWEJ

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


mgr Maciej Chmielewski
SIŁY ZBROJNE BOŚNI I HERCEGOWINY


ppłk rez. dr Marek Gryga
WSPÓŁCZESNE POJAZDY WOJSK SPECJALNYCH


kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
PANCERNA PIĘŚĆ ROSJI

 

DOŚWIADCZENIA


mar. mgr Anna Okpis
POCZĄTKI WALKI Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA


mgr Małgorzata Woźniak-Terebińska,
ppłk dr inż. Bartłomiej Terebiński
EPIDEMIA SARS-COV-2 JAKO SYTUACJA KRYZYSOWA – WYBRANE ASPEKTY

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 4/2021

 

TEMAT NUMERU – PRZYSZŁE POLE WALKI

 

płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski
PRZYSZŁE KONFLIKTY ZBROJNE

 

płk dr hab. inż. Norbert Świętochowski,
płk dypl. rez. Dariusz Rewak
ARTYLERIA W ZWALCZANIU SYSTEMÓW ANTYDOSTĘPOWYCH

 

kpt. mgr inż. Agnieszka Maciejewska-Miedziak
ZAGROŻENIE BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA W PRZYSZŁYCH KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

mjr mgr inż. Jarosław Patałuch,
płk rez. dr inż. Marek Andruszkiewicz
BROŃ ELEKTROMAGNETYCZNA W OBRONIE PRZECIWLOTNICZEJ

 

ppłk rez. dr inż. Dariusz Szkołuda,
mjr mgr Andrzej Zajączkowski
PROWADZENIE DZIAŁAŃ NIEKONWENCJONALNYCH NA OBSZARZE WŁASNEGO KRAJU

 

kmdr por. rez. Grzegorz Kolański
OKRĘTOWE SYSTEMY WALKI

 

dr inż. Marek Dąbrowski
AWIONIKA TERAZ I JUTRO

 

SZKOLENIE

 

ppłk dr inż. Stanisław Czeszejko
CO Z TĄ CYBERPRZESTRZENIĄ?

 

mgr Aleksandra Radomska
PRAWO A CYBERPRZESTRZEŃ W BEZPIECZEŃSTWIE LOTNICZYM I KOSMICZNYM

 

Tomasz Zdzikot
DWA LATA CYBER.MIL.PL

 

kmdr por. Paweł Kamiński
PROTOKÓŁ KRYPTOGRAFICZNY – SECURE COMMUNICATION INTEROPERABILITY PROTOCOL

 

ppłk mgr inż. Maciej Paul
CELOWNIK HOLOGRAFICZNY HWS 552.A65

 

mjr dypl. SZRP Piotr Fanfara
KIERUNKI ROZWOJU ZDOLNOŚCI OBRONNYCH

 

mjr dypl. SZRP Krzysztof Stamborski
SIŁY ZBROJNE W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

mjr dypl. SZRP Marcin Wawro
MILITARNE ZNACZENIE PODLASIA

 

mjr dypl. SZRP Kamil Organista
WARUNKI ATMOSFERYCZNE I TEREN A RELACJE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

 

LOGISTYKA

 

mgr Karol Romanowski
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA WYKORZYSTYWANA PRZEZ SIŁY ZBROJNE

 

mjr Adrian Matyla
SPROSTAĆ WYZWANIOM

 

Dariusz Turek
ZASADY PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH TRANSPORTEM DROGOWYM

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

 

płk dypl. rez. nawig. inż. Józef M. Brzezina
NOWA JAKOŚĆ W KONFLIKTACH ZBROJNYCH

 

DOŚWIADCZENIA

 

ppłk Tomasz Kowal
WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA A ZAGROŻENIA ASYMETRYCZNE

 

ppor. mgr Cyprian Kaczmarczyk
CZOŁGI W DZIAŁANIACH NA RZECZ WSPARCIA POKOJU

 

ppłk dr Zbigniew Nowak
PROFILOWANIE KRYMINALNE 

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 3/2021


TEMAT NUMERU – PRZECIWDZIAŁANIE ROZPOZNANIU


prof. dr hab. Marek Wrzosek
ROZPOZNANIE WOJSKOWE W WALCE INFORMACYJNEJ


mgr Zofia Marciniak
PRAWO W WOJNIE INFORMACYJNEJ


ppłk mgr inż. Maciej Lewandowski,
mjr mgr inż. Tomasz Karwowski
ARCHITEKTURA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W WOJSKOWYCH SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH


mjr Marcin Konieczny
PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM NA SZCZEBLACH TAKTYCZNYCH


ppłk Jacek Patrzyński
MODYFIKACJA OGÓLNOWOJSKOWEGO PODSYSTEMU ROZPOZNANIA – PROPOZYCJA


mjr Daniel Bobrowski
ŻOŁNIERZE ZWIADOWCY WOJSK AEROMOBILNYCH


kmdr ppor. Kamil Sadowski
SYSTEMY OBRONY PRZECIWTORPEDOWEJ OKRĘTÓW NAWODNYCH


dr Klaudia Kwapisz
ELEMENTY SYSTEMU ROZPOZNANIA BUNDESWEHRY


Weronika Iwona Jakubczyk
JAKOŚĆ INFORMACJI

 

SZKOLENIE

 

płk dr hab. inż. Krzysztof Wysocki,
mgr Ewelina Jastrzębska
WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA MASKOWANIA STANOWISK DOWODZENIA

 

mjr dr Adrian Golonka,
kpt. mgr Andrzej Niedźwiecki
MISTRZ OGNIA ARTYLERYJSKIEGO WOJSK LĄDOWYCH


mjr mgr inż. nawig. Sylwester Lubiejewski
ODZYSKAĆ IZOLOWANY PERSONEL

 

LOGISTYKA

 

płk rez. dr Aleksander Wrona
RODZIMA OFERTA UZBROJENIA


st. chor. sztab. mgr inż. Dariusz Woźniak
WOZY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO


st. chor. sztab. Robert Naporowski
E-LEARNING W SZKOLENIU PODOFICERÓW


por. mgr inż. Wojciech Szulc
SZKOLENIE W SZKOLE SPECJALISTÓW POŻARNICTWA


mjr dypl. SZRP Marcin Idziek
EWOLUCJA MASKOWANIA WOJSK


mjr dypl. SZRP Krzysztof Michalak
SKŁADNIK SIŁ SZYBKIEGO REAGOWANIA

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE


ppłk rez. dr Marek Gryga
IZRAELSKIE WOJSKA SPECJALNE


Sławomir J. Lipiecki
RELIKT ZIMNEJ WOJNY

 

DOŚWIADCZENIA

 

kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski
WOJSKOWE SZKOLNICTWO WYŻSZE – CZY POTRZEBNE ZMIANY?


płk dr hab. Jacek Lasota
O TAKTYCE WOJSK LĄDOWYCH


płk dypl. rez. nawig. inż. Józef Maciej Brzezina
PLATFORMY BEZZAŁOGOWE NAD KAUKAZEM


Przemysław Miller
SZWECJA WZMACNIA OBRONĘ GOTLANDII

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO