BELLONA nr 2 / 2017

Bezpieczeństwo i obronność

prof. dr hab. Andrzej Makowski
Bezpieczeństwo granic morskich Unii Europejskiej

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Doktryna wojenna jako instrument kształtowania polityki międzynarodowej Rosji

dr Malina Kaszuba
Skutki negocjacji nuklearnych z Iranem dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu

kmdr por. Jarosław Keplin, ppłk Cezary Pawlak
Nauki o bezpieczeństwie – potrzeby i wyzwania

Sztuka wojenna

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Ułani przeciwko czołgom Armii Czerwonej. Walka 101 Rezerwowego Pułku Ułanów o Kodziowce 22 września 1939 roku

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, dr Łukasz Mamert Nadolski
Zatopienie izraelskiego niszczyciela „Ejlat”. Okoliczności i następstwa

ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda
Wybrane problemy prowadzenia działań bojowych w terenie górzystym

Praktyka i doświadczenie użycia sił zbrojnych
dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz
Armia Polska we Francji – organizacja, wyszkolenie, walki (1917–1919)

prof. dr hab. Józef Smoliński, mgr Monika Sikora
Legioniści w Kielcach w latach 1922–1939. Działalność kulturalna, sportowa i społeczna

ppłk Grzegorz Parol
Działo M-65 „Atomic Cannon” kalibru 280 mm

dr Radosław Gil, mgr Marcin Kubicki
Piotrkowski garnizon Wojska Polskiego w latach 1918–1939

Edukacja

płk rez. dr Beata Czuba
Zespół stresu pourazowego. Studium przypadku weterana misji poza granicami państwa

Technika i logistyka

kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. V. System finansowy

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Metody logistyki stosowanej w ocenie interoperacyjności logistycznej baz morskich w operacjach sojuszniczych

Omówienia, recenzje, sprawozdania

mgr Maciej Tołwiński
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Polska–Rosja” pt. Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 20–21 października 2016 roku

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Nowa seria wydawnicza
Recenzja podręcznika akademickiego Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa, Zbigniew Ścibiorek, Zenon Zamiar (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty
Profesjonalna monografia
Recenzja książki Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Janusz Płaczek (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer
Lotnictwo Armii „Pomorze” w 1939 roku
Recenzja książki Bartosza Smykowskiego Lotnictwo Armii „Pomorze” w kampanii polskiej 1939 roku, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2017

BELLONA nr 4 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

dr hab. Anna Antczak, ppłk pil. mgr Paweł Marcinkowski
Szczyt NATO w Warszawie – implikacje polityczno-wojskowe

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Strategiczna refleksja nad wojskami Obrony Terytorialnej

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Operacje w cyberprzestrzeni. Założenia teoretyczne i praktyka

płk dr inż. Karol Dymanowski
Bezpieczeństwo elektromagnetyczne


SZTUKA WOJENNA

dr Bartosz Kruszyński
10 Dywizja Piechoty w bitwie pod Éthe (22–23 sierpnia 1914 roku)

ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
II kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w budowaniu bezpieczeństwa państwa (1920–1921)

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Upadek Hongkongu


DOŚWIADCZENIA

prof. dr hab. Czesław Grzelak
Kampania polska 1939 roku w ojczystej historiografii

prof. dr hab. Józef Smoliński, dr Jakub Żak
Przerzut żołnierzy 2 Korpusu Polskiego z Włoch do Wielkiej Brytanii

prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Problemy państw NATO i Układu Warszawskiego a bezpieczeństwo europejskie. Cz II

mjr dr inż. Krzysztof Pokonieczny, por. mgr inż. Marek Wyszyński
Wojskowa ocena terenu z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej


EDUKACJA

prof. zw. dr hab. Janusz Sztumski
Niejawne elementy w strukturze społeczeństwa


TECHNIKA I LOGISTYKA

kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. III. Sektor transportowy


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Jutlandzkie artefakty. W stulecie bitwy


RECENZJE I OMÓWIENIA

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Kampania polska 1939 roku w relacjach żołnierzy Wojska Polskiego
Recenzja książki Artura Wodzyńskiego W odwrocie i w walce. Codzienność żołnierzy polskich podczas kampanii 1939 roku, Muzeum II Wojny Światowej, Gdańsk 2013

dr Marcinkowski Czesław
Rola misji pokojowej ONZ w Abchazji (1992–2009)
Recenzja książki Zbigniewa Lewickiego Konflikt gruzińsko-abchaski w świetle działań pokojowych ONZ (1992–2009), Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2012

BELLONA nr 3 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Adam Gwiazda
Rozbudowa arsenałów nuklearnych zagrożeniem światowego pokoju

ppłk mgr inż. Cezary Pawlak; kmdr por. mgr inż. Jarosław Keplin
Aneksja Krymu w kontekście działań hybrydowych

dr Marcin Pączek
Atak cybernetyczny jako akt pozwalający na podjęcie działań w samoobronie


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Mirosław Nagielski
Batalia pod Warszawą 1656 roku

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Wołyńska Brygada Kawalerii w bitwie pod Mokrą (1 września 1939 roku)

ppłk dr inż. Artur Michalak
Działania nieregularne – współczesne wyzwania


DOŚWIADCZENIA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Tadeusz Kmiecik
Sądownictwo wojskowe w Polsce Ludowej w latach 1943–1955

dr hab. Elżbieta Posłuszna
Bioterroryzm jako narzędzie masowej zagłady. Przypadki R.I.S.E i Aum Shinrikyō

prof. dr hab. Jerzy Będźmirowski
Problemy państw NATO i Układu Warszawskiego a bezpieczeństwo europejskie. Cz. I

dr hab. med. Agnieszka Woźniak-Kosek; płk dr chem. Artur Zdrojewski
Szczepienia przeciw grypie wśród żołnierzy zawodowych i pracowników wojska


EDUKACJA

prof. dr hab. Lech Wyszczelski; dr Aneta Niewęgłowska
Korpusy Kadetów w Polsce (1918–1939)


TECHNIKA I LOGISTYKA

kpt. dr Radosław Hennig
Infrastruktura krytyczna, SCADA i Internet jako narzędzie cyberataku

prof. dr hab. inż. Krzysztof Ficoń
Dychotomia zabezpieczenia logistycznego misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Konstancja Markiewicz – kobieta wielkiego przełomu

prof. dr hab. Jan Maciejewski; mgr Daria Hofman
Samorząd terytorialny i grupy dyspozycyjne w przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej


RECENZJE I OMÓWIENIA

dr hab. Elżbieta M. Kur, prof. UPH
W świecie pozorów
Recenzja książki Mirosława Minikiny i Beaty Gałek Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2015

prof. dr hab. Jan Maciejewski
Kariery w Wojsku Polskim
Recenzja książki Beaty Czuby Generałowie w Wojsku Polskim, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 2015

BELLONA nr 2 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. nadzw. dr hab. Ryszard M. Machnikowski
Dezintegracja porządku regionalnego w Europie oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Działania psychologiczne w konfliktach nowego wieku

ppłk Dariusz Niedzielski
Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP

płk dr Mirosław Banasik
Wojna hybrydowa w teorii i praktyce Federacji Rosyjskiej


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Polskie wojska specjalne 1951–1993

płk Jan Wojno
Dyrektywy walki a zasady sztuki wojennej

ppłk dr Przemysław Paździorek
Przyszły wymiar operacji – prognoza charakteru działań w perspektywie połowy XXI wieku


DOŚWIADCZENIA

dr hab. Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. II

mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. II

mgr Marta Busłowicz, płk dypl. Robert Stachurski
Ćwiczenia „Renegade/Sarex–15/II”. Zgrywanie służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe


EDUKACJA

ppłk rez. dr hab. Mariusz Kubiak, mgr Maciej Tołwiński
Kognitywny wymiar szkolenia obronnego i obronności

płk rez. dr Beata Czuba, ppłk rez. dr inż. Marek Jaworowicz
Opinie studentów WAT na temat uchodźców w Polsce


TECHNIKA I LOGISTYKA

płk dr inż. Karol Dymanowski
Broń cybernetyczna jako uzbrojenie strategiczne nowej generacji


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Bohater nieistniejącej floty

płk dr hab. Stanisław Piekarski
Marsze ku czci Józefa Piłsudskiego organizowane w latach 1926–1939 na trasie Warszawa–Sulejówek i Sulejówek–Warszawa

mgr Maciej Tołwiński
Wojna i bezpieczeństwo militarne w teorii i metodologii


RECENZJE I OMÓWIENIA

prof. dr hab. Józef Smoliński
O zdobywcach Monte Cassino inaczej
Recenzja książki Jakuba Żaka Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2014

mgr Paweł Wołosz
Szkoła Rycerska
Recenzja książki Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, Wojciech Włodarkiewicz. (red.), Redakcja Wydawnictw Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO