BELLONA nr 2 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. nadzw. dr hab. Ryszard M. Machnikowski
Dezintegracja porządku regionalnego w Europie oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Działania psychologiczne w konfliktach nowego wieku

ppłk Dariusz Niedzielski
Zagrożenia hybrydowe. Podstawowe informacje i zdolności Sił Zbrojnych RP

płk dr Mirosław Banasik
Wojna hybrydowa w teorii i praktyce Federacji Rosyjskiej


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Jerzy Kajetanowicz
Polskie wojska specjalne 1951–1993

płk Jan Wojno
Dyrektywy walki a zasady sztuki wojennej

ppłk dr Przemysław Paździorek
Przyszły wymiar operacji – prognoza charakteru działań w perspektywie połowy XXI wieku


DOŚWIADCZENIA

dr hab. Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. II

mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. II

mgr Marta Busłowicz, płk dypl. Robert Stachurski
Ćwiczenia „Renegade/Sarex–15/II”. Zgrywanie służb odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe


EDUKACJA

ppłk rez. dr hab. Mariusz Kubiak, mgr Maciej Tołwiński
Kognitywny wymiar szkolenia obronnego i obronności

płk rez. dr Beata Czuba, ppłk rez. dr inż. Marek Jaworowicz
Opinie studentów WAT na temat uchodźców w Polsce


TECHNIKA I LOGISTYKA

płk dr inż. Karol Dymanowski
Broń cybernetyczna jako uzbrojenie strategiczne nowej generacji


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Bohater nieistniejącej floty

płk dr hab. Stanisław Piekarski
Marsze ku czci Józefa Piłsudskiego organizowane w latach 1926–1939 na trasie Warszawa–Sulejówek i Sulejówek–Warszawa

mgr Maciej Tołwiński
Wojna i bezpieczeństwo militarne w teorii i metodologii


RECENZJE I OMÓWIENIA

prof. dr hab. Józef Smoliński
O zdobywcach Monte Cassino inaczej
Recenzja książki Jakuba Żaka Nie walczyli dla siebie. Powojenna odyseja 2. Korpusu Polskiego. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2014

mgr Paweł Wołosz
Szkoła Rycerska
Recenzja książki Szkolnictwo wojskowe I Rzeczypospolitej. 250. rocznica powołania Szkoły Rycerskiej, Wojciech Włodarkiewicz. (red.), Redakcja Wydawnictw Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2015

BELLONA nr 1 / 2016


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Janusz Symonides
Nowa doktryna morska Federacji Rosyjskiej

prof. dr hab. Zbigniew Ścibiorek
Problemy nauk o bezpieczeństwie

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Dynamika wojny hybrydowej na Ukrainie

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Integracja wojny informacyjnej i hybrydowej w konfliktach międzynarodowych

gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Krzysztof Załęski
Współczesne migracje ekonomiczne czy broń demograficzna celowo użyta przeciwko Europie?


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. II

płk w st. spocz. prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Taktyka 1 Dywizji Pancernej podczas walk o Europę Zachodnią w latach 1944–1945

ppłk dr inż. Wojciech Robert Więcek
O zaskoczeniu i przewadze w obronie


DOŚWIADCZENIA

dr Iwona Pietkiewicz, kadm. w st. spocz. prof. dr hab. Antoni F. Komorowski, kmdr ppor. dr Krzysztof Nowakowski
Szkolnictwo i uczelnie polskiej Marynarki Wojennej w latach 1922–2014. Cz. I

prof. dr hab. Czesław Grzelak
Geneza artylerii „ludowego” Wojska Polskiego

dr Łukasz Jureńczyk
Narkobiznes w Afganistanie

mjr dr T. Justin Bronder
Rozwój taktyki samolotów myśliwskich Royal Air Force w latach 1914–1940. Cz. I

płk dr inż. Jacek Narloch, ppłk dr inż. Norbert Świętochowski
Rozpoznanie obrazowe w artylerii


TECHNIKA I LOGISTYKA

prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik
Rozwój przemysłu lotniczego w przedwojennej Polsce

kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. II. Sektor komunikacyjny


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Późna chwała mata Jamesa Josepha Magennisa


RECENZJE I OMÓWIENIA

mgr Mariusz Samp
Młodzi badacze o historii wojskowej
Recenzja książki Polityka innymi środkami. Studia z dziejów wojskowości polskiej i powszechnej, M. Franz (red.), Napoleon V, Oświęcim 2014

BELLONA nr 4 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

prof. dr hab. Bolesław Balcerowicz
Interwencje/wojny Zachodu – cele i strategie

prof. dr hab. Bogdan M. Szulc
Bezpieczeństwo i obronność jako przedmiot nauki

prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan
Bezpieczeństwo społeczeństwa konsumpcyjnego. Kierunek projekcji strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej

gen. dyw. rez. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Załęski
Dron – partner czy intruz w przestrzeni powietrznej


SZTUKA WOJENNA

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Nocne natarcie związku taktycznego Wojska Polskiego na przykładzie bitwy pod Jaworowem

płk w st. spocz. dr Andrzej Przedpełski
Zarys ewolucji myśli wojskowej i szkolenia w lotnictwie polskim (1918–2000)


DOŚWIADCZENIA

prof. dr hab. Czesław Grzelak
Aspekty narodowe i szkoleniowo-bojowe Wojska Polskiego na froncie wschodnim 1943–1945

płk dr hab. nawig. Eugeniusz Cieślak
Szkolenie personelu latającego Sił Zbrojnych RP w świetle doświadczeń innych państw

ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
Płk pil. obs. Szczepan Ścibior – komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie


EDUKACJA

ppłk dr n. hum. inż. Marcin Liberacki
Problematyka stresu bojowego żołnierzy kontyngentu w Afganistanie. Wymiar jednostkowy i społeczny


TECHNIKA I LOGISTYKA

kpt. dr Radosław Hennig

Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. I. System energetyczny


CZYTELNICY PISZĄ

mgr Daria Hofman
Wielokulturowość – wymóg czy zagrożenie współczesności?


RECENZJE I OMÓWIENIA

prof. dr hab. Henryk Stańczyk
Nowa książka o Pomorzu Zachodnim
Recenzja książki Józefa Smolińskiego, Michała Trubasa, Jana Sarniaka i Radosława Gila Z najnowszych dziejów wojskowości Pomorza Zachodniego, Wydawnictwo Naukowe PAT, Warszawa 2015

BELLONA nr 3 / 2015


BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ


gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. Bogusław Pacek
Struktura stanów osobowych Sił Zbrojnych RP i ich społeczne zaplecze

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Trzy wymiary wojny hybrydowej na Ukrainie

kmdr rez. prof. nadzw. dr hab. inż. Józef Zawadzki
Nowa strategia terroryzmu międzynarodowego – casus Państwa Islamskiego

płk dr Mirosław Banasik
NATO w świetle postanowień szczytu w Newport

dr hab. Andrzej Ciupiński
Rola Unii Zachodnioeuropejskiej w kształtowaniu Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony

mgr Marta Busłowicz
System antyterrorystyczny – moda czy konieczność?


SZTUKA WOJENNA

płk w st. spocz. prof. dr hab. Lech Wyszczelski
Wizje wojen po rozpadzie dwubiegunowego systemu polityczno-militarnego świata. Cz. I

ppłk dr Andrzej Wszendyrówny
I kurs Wojennej Szkoły Sztabu Generalnego w budowaniu bezpieczeństwa państwa


DOŚWIADCZENIA

mgr Karol Lewandowski
Przegląd kompetencji władz cywilnych w zakresie nadzoru nad siłami zbrojnymi w Polsce Ludowej

dr Paweł Borek
Antypaństwowa działalność KPP w Wojsku Polskim

ppłk dr Krzysztof Nowacki
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu


EDUKACJA

mjr mgr Grzegorz Predel
Model kompetencji społecznych menedżerów szansą na doskonalenie kompetencji społecznych dowódców


TECHNIKA I LOGISTYKA

mgr Wojciech Zaskórski, płk w st. spocz. prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski
Strategia kreowania infrastruktury teleinformatycznej systemów dowodzenia SZRP i zarządzania kryzysowego. Cz. II. Koncepcja rozwiązań docelowych


CZYTELNICY PISZĄ

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
Poległym na USS „Maine”

mgr Irena Żukowska
Sprawozdanie z konferencji Współczesne bezpieczeństwo ekologiczne

dr Bahtiyar Genjemuratow
Powiązania literackie Polski i Azji Centralnej: literatura polska w przekładach na łamach uzbeckiego czasopisma „Jahon Adabiyoti”


RECENZJE I OMÓWIENIA

płk dypl. w st. spocz. dr hab. Zygmunt Matuszak
O obronności państwa
Recenzja książki Leksykon obronności. Polska i Europa. Michał Huzarski, Jarosław Wołejszo (red.), Bellona–Fundacja „Centrum Europejskie Natolin”, Warszawa 2014

Strona:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO