TEMAT NUMERU

Paulina Glińska
ABC wojska

 

Małgorzata Schwarzgruber
Wkręceni w armię

 

Paulina Glińska, Magdalena Kowalska-Sendek
Legia wzywa

 

Paulina Glińska
Uczelnie na czasie

 

Anna Dąbrowska
Nauka z perspektywami

 

Paulina Glińska
Amerykańska lekcja

 

Piotr Korczyński
Szkoła inna niż wszystkie

 

ARMIA

Izabela Borańska-Chmielewska, Tadeusz Wróbel
Język współpracy

 

Magdalena Kowalska-Sendek, Ewa Korsak
Kobra: uderzenie specjalne

 

Piotr Raszewski
Konfrontacja ze smokiem

 

Piotr Raszewski
Inwestycyjny skok w dal

 

Magdalena Kowalska-Sendek
Wirtualne latanie

 

Tadeusz Wróbel
Uzbrojeni w informacje

 

Łukasz Zalesiński
Okręt w zaciszu

 

Bogusław Politowski
Przez mózg do doskonałości

 

Dominik Smyrgała
Intensywny czas

 

ARSENAŁ

Tadeusz Wróbel
Atomowe przesilenie

 

Paweł Behrendt
Flota w cieniu polityki

 

Krzysztof Wilewski
Na pierwszej linii frontu

 

Krzysztof Wilewski
To nie przełom, to rewolucja!

 

Rafał Ciastoń
Wiek pary

 

STRATEGIE

Krzysztof Wilewski
Temida w sieci

 

Małgorzata Schwarzgruber
Cyfrowa awangarda

 

Tomasz Otłowski
Rosyjski cień Wuja Sama

 

Michał Zieliński
Cena niepodległości

 

Robert Sendek
Mała wojna o małą zatokę

 

Waldemar J. Dziak
Nieskuteczne sankcje

 

HISTORIA

Piotr Korczyński
Rogata dusza

 

Piotr Korczyński
Chciałem być tylko żołnierzem

 

Tadeusz Wróbel
Spod znaku kruczego pióra

 

Robert Sendek
Obalić księcia

 

Tadeusz Wróbel
Niedoceniona konstrukcja

 

Krzysztof Kubiak
Odzyskać pilotów

 

HORYZONTY

Magdalena Kowalska-Sendek
Nie zapominamy o swoich

 

Małgorzata Schwarzgruber
Igrzyska niezwyciężonych

 

Małgorzata Schwarzgruber
Chcemy dotrzymać słowa

 

Małgorzata Schwarzgruber
Strażnicy cmentarzy

 

Anna Dąbrowska
Pamięć zaklęta w kamieniu

 

Piotr Korczyński
Podziękowanie za dar wolności

 

Andrzej Fąfara
Defilady nie będzie

archiwum Polska Zbrojna

PRZEGLĄD SIŁ ZBROJNYCH NR 5/2017

TEMAT NUMERU – WOJSKA ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

 

kmdr por. Krzysztof Jackiewicz
Cyberprzestrzeń – piąta domena operacyjna

 

mjr Mariusz Ściechura
Rozwój mobilnych systemów łączności

 

ppłk mgr inż. Robert Klimczuk
Usługi funkcjonalne w teleinformatycznych systemach wsparcia

 

ppłk mgr inż. Agnieszka Sowińska
Przyszłość zautomatyzowanych systemów wsparcia dowodzenia

 

kmdr por. Robert Banasiak
System radiowej łączności morskiej

 

płk dr inż. Maciej Nowak
System informatyczny – przedmiot projektowania

 

mjr Bartłomiej Terebiński
Nieodzowny element

 

KONKURS – TAKTYCZNE DYLEMATY

 

SZKOLENIE

por. Anna Aleksandrzak
Ratownik medyczny w Siłach Zbrojnych RP

 

st. kpr. mgr Małgorzata Helena Woźniak
Bojowe środki trujące

 

por. Łukasz Romaniuk, st. chor. Robert Sznajder
Postępowanie medyczne w zatruciu sarinem

 

st. kpr. mgr Małgorzata Helena Woźniak
Medycyna w rejonie skażeń

 

ppor. dr Jacek Grębowski
Skutki użycia broni radiologicznej

 

mjr Michał Stańczyk
Pluton czy kompania

 

płk dypl. Wojciech Prygiel, ppłk Krzysztof Bednarz
Nowy rodzaj sił zbrojnych

 

mjr Wojciech Czarnecki
Niebezpieczne burze

 

mgr Klaudia Kwapisz
Operacje informacyjne narzędziem walki

 

DYDAKTYKA

mjr lek. Grzegorz Lewandowski
Odpowiedź na zagrożenia

 

mjr Adrian Matyla
Kształcenie na odległość

 

WSPÓŁCZESNE ARMIE

ppłk dypl. dr inż. Stanisław Czeszejko
Dlaczego środowisko elektroniczne?

 

gen. dyw. w st. spocz. pil. dr Leszek Cwojdziński
Jaki rozwój lotnictwa wojskowego?

 

ppłk dr Marek Depczyński
Robotyzacja pola walki

 

mjr rez. dr inż. Dariusz Mikołajewski
Egzoszkielety – zastosowanie wojskowe

 

DOŚWIADCZENIA

mjr Marcin Suszko
Doradcy wojsk specjalnych w Afganistanie

archiwum Przegląd Sił Zbrojnych

BELLONA nr 2 / 2017

Bezpieczeństwo i obronność

prof. dr hab. Andrzej Makowski
Bezpieczeństwo granic morskich Unii Europejskiej

płk prof. dr hab. Marek Wrzosek
Doktryna wojenna jako instrument kształtowania polityki międzynarodowej Rosji

dr Malina Kaszuba
Skutki negocjacji nuklearnych z Iranem dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu

kmdr por. Jarosław Keplin, ppłk Cezary Pawlak
Nauki o bezpieczeństwie – potrzeby i wyzwania

Sztuka wojenna

prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz
Ułani przeciwko czołgom Armii Czerwonej. Walka 101 Rezerwowego Pułku Ułanów o Kodziowce 22 września 1939 roku

kmdr por. rez. prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, dr Łukasz Mamert Nadolski
Zatopienie izraelskiego niszczyciela „Ejlat”. Okoliczności i następstwa

ppłk dr inż. Dariusz Szkołuda
Wybrane problemy prowadzenia działań bojowych w terenie górzystym

Praktyka i doświadczenie użycia sił zbrojnych
dr hab. Dariusz Radziwiłłowicz
Armia Polska we Francji – organizacja, wyszkolenie, walki (1917–1919)

prof. dr hab. Józef Smoliński, mgr Monika Sikora
Legioniści w Kielcach w latach 1922–1939. Działalność kulturalna, sportowa i społeczna

ppłk Grzegorz Parol
Działo M-65 „Atomic Cannon” kalibru 280 mm

dr Radosław Gil, mgr Marcin Kubicki
Piotrkowski garnizon Wojska Polskiego w latach 1918–1939

Edukacja

płk rez. dr Beata Czuba
Zespół stresu pourazowego. Studium przypadku weterana misji poza granicami państwa

Technika i logistyka

kpt. dr Radosław Hennig
Cyberterroryzm vs infrastruktura krytyczna. Cz. V. System finansowy

kmdr por. rez. dr Bohdan Pac
Metody logistyki stosowanej w ocenie interoperacyjności logistycznej baz morskich w operacjach sojuszniczych

Omówienia, recenzje, sprawozdania

mgr Maciej Tołwiński
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Polska–Rosja” pt. Percepcja współczesnych wyzwań, kryzysów i konfliktów międzynarodowych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 20–21 października 2016 roku

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
Nowa seria wydawnicza
Recenzja podręcznika akademickiego Teoretyczne i metodologiczne podstawy problemów z zakresu bezpieczeństwa, Zbigniew Ścibiorek, Zenon Zamiar (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty
Profesjonalna monografia
Recenzja książki Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, Janusz Płaczek (red.), Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015

prof. zw. dr hab. Waldemar Rezmer
Lotnictwo Armii „Pomorze” w 1939 roku
Recenzja książki Bartosza Smykowskiego Lotnictwo Armii „Pomorze” w kampanii polskiej 1939 roku, Muzeum Wojsk Lądowych, Bydgoszcz 2017

archiwum Bellona

„Air Show” – album dla wielbicieli lotnictwa

To jedyny taki album w Polsce! 200 stron fotografii zespołów akrobacyjnych z całego świata. Autorem zdjęć jest znany miłośnik fotografii lotniczej Sławek „Hesja” Krajniewski. Słowo wstępne napisał świetny pilot, kiedyś żołnierz 1 Eskadry Lotnictwa Taktycznego, dziś już emerytowany kapitan Witold Sokół.

Partner wydania: PGE Polska Grupa Energetyczna - sponsor główny Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2015.

Zamów już dziś!
Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
sekretariat@zbrojni.pl, tel.: (48) 261 845 365, (48) 261 840 400
Warunkiem wysyłki jest wpłata 60 zł na konto Wojskowego Instytutu Wydawniczego: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002.

Copyright by Wojskowy Instytut Wydawniczy
All rights reserved
Autor zdjęć: Sławek hesja Krajniewski
Warszawa 2015, wydanie I
ISBN 978-83-933017-9-9
Cena: 60 zł
Format: 285x205 mm
Ilość stron: 216 stron
Oprawa: twarda
Kolor

archiwum Wydania specjalne

POLSKA ZBROJNA HISTORIA NR 3/2017

Wielcy dowódcy

Krzysztof Wielgus
Inżynier niepokorny

 

Piotr Korczyński
„Kozienickie sztućce” i komandosi Kościuszki

 

Polska sztuka fortyfikacji

Piotr Korczyński
Twierdze nie do zdobycia

 

Wojna obronna

Maciej Maciejowski
Obrona Jasnej Góry

 

Mirosław Nagielski
Bitwa warszawska 1656 roku

 

Adam A. Ostanek
Bitwa

 

Mariusz Niestrawski
Samoloty amerykańskich ochotników

 

Iwo Bender
Spłacony dług pilota Coopera

 

Michał Mackiewicz
Pepance Boforsa w polskiej służbie

 

Andrzej Gąsiorowski
Akcja całkowicie wykonana

 

Grzegorz Jasiński
Opór osamotnionej stolicy

 

Jan Tarczyński
W obronie Warszawy

 

Piotr Korczyński
W walce na dwa fronty nie mieliśmy szans

 

Wojciech Włodarkiewicz
Straż wschodniej granicy

 

Paweł Pulik
Miasto w śmiertelnym uścisku

 

Stanisław Poczobut, Andrzej Poczobut
Walka o honor

 

Adam A. Ostanek
Twierdza się nie poddaje

 

Aleksander Szycht
Wyspa ocalenia

 

Katarzyna Utracka
NSZ w powstaniu warszawskim

 

Dorota Gałaszewska-Chilczuk
Reduta broni się jeszcze

 

Katarzyna Utracka
Dom Kolejowy – powstańcza twierdza

 

Strategie

Juliusz S. Tym
Wielka Kombinacja Wodza Naczelnego

 

Pole chwały

Anna Dąbrowska
Kapelan

 

Polityka

Waldemar Rezmer
Pokój nad tą wojną?

 

Ewa Siemaszko
Miecz na lemiesz zamieniali

 

W cieniu historii

Piotr Korczyński
Wizjoner i zwycięzca wymazany z pamięci

 

Wojciech Markert
To Wódz Naczelny wydawał rozkazy


Heroiczne życiorysy

Konrad Paduszek
Ocalały świadek pisze do Chruszczowa

 

Łukasz Zalesiński
Antoni Kasztelan
Śmierć odważna, choć niewinna

 

Zapomniane bitwy

Andrzej Łydka
Zwycięstwo kresowych żołnierzy pod Warszawą

 

Klub garnizonowy

Andrzej Łydka
Balans, szlus i szenkiel

 

Ceremoniał wojskowy

Mariusz Kubarek
Asysta wojskowa podczas mszy świętej

 

Wojenne epizody

Wojciech Krajewski
Lotnicza przygoda porucznika Króla

 

Sztandary Wojska Polskiego

Jarosław Pych
Oto znak waszej sławy!

 

Pamiątki polskie

Tomasz Zawistowski
Po Tadeuszu Kościuszce pamiątki z Solury i z Moskwy

 

Historia mundurów Wojska Polskiego

Paweł Rozdżestwieński
Żołnierze ze wschodnich rubieży

 

Wojna i sztuka

M. Renata Wilewska
Bitwa Warszawska w artystycznej wizji

 

Kawalerowie Virtuti Militari

Anna Dąbrowska
Książę krwi

 

Orzeł biały

Tomasz Zawistowski
Orły i oznaki Obrony Narodowej 1936–1939

 

Wielkie kolekcje

Robert Marcinkowski
Przewodnik po miejscach, których już nie ma. Ujazdów, część I

 

Notatnik kolekcjonera

Andrzej Witkowski
Świat filokartystyki

archiwum Polska Zbrojna Historia
Polecamy
Piotr
Bernabiuk
Nadeszły ciężkie czasy. Jeszcze całkiem niedawno żyliśmy pełną piersią, z fantazją, z rozmachem. Na odprawie przełożony, gdzieś między jedną sprawą ważną a drugą pilną, błądząc wzrokiem po sali, zatrzymywał się w naszym kątku i mówił dobitnie, tak żeby wszyscy słyszeli: „A o podoficerach też pamiętamy, przyszły takie czasy, że odgrywają niepoślednią rolę w naszej armii… Tak… Co to ja chciałem? Aha!”. Po czym, zszedłszy z detalu, kontynuował utracony na chwilę wątek strategiczny.
Jarosław
Rybak
Kiedy rozmawiam z kimś o planowaniu działań promocyjnych, zwykle używam obrazowego porównania: piarowiec jest od tego, żeby „atrakcyjnie opakować towar”. Oczywiście jeśli produkt jest wysokiej jakości, ludzie i tak wydadzą na niego pieniądze. Ale kupią szybciej i chętniej, gdy będzie się on atrakcyjnie prezentować na sklepowej półce. Niestety spora część speców od wszelkich działań promocyjnych skupia się na opakowaniu. Celem jest sprawne przeprowadzenie kampanii reklamowej, odtrąbienie sukcesu i zainkasowa
Andrzej
Wilk
Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony 2 września zatwierdziła i skierowała do podpisu prezydenta Petra Poroszenki projekt nowej doktryny obronnej. Z ujawnionych informacji wynika, że dokument stanowi przede wszystkim polityczną deklarację woli Ukrainy uzyskania w bliżej nieokreślonej perspektywie członkostwa w NATO, a także sprzeciwu wobec rosyjskiej agresji i jej konsekwencji. W mniejszym niż dotychczas stopniu doktryna pozostaje zbiorem założeń funkcjonowania i rozwoju systemu obronnego.
Włodzimierz
Kaleta
Jakub M. odszedł do rezerwy w stopniu kapitana. Nie chciał tego, ale jednostkę, w której służył, na przełomie wieków objęła głęboka restrukturyzacja. To był czas ogromnych cięć w armii, a w konsekwencji z mundurem rozstało się wówczas wielu sprawdzonych w służbie żołnierzy.
Jerzy
Eisler
Zwykle w tym miejscu opowiadam o filmach, które swoje dni świetności przeżyły kilkadziesiąt, względnie kilkanaście lat temu. Dziś chciałbym jednak napisać o obrazie, który swoją światową prapremierę miał niedawno, 12 lutego 2014 roku. Mam na myśli francusko-niemiecką „Dyplomację”, ciągle jeszcze najnowszy film Volkera Schlöndorffa, który polskim widzom kojarzy się przede wszystkim z „Blaszanym bębenkiem” oraz opowiadającym o życiu Anny Walentynowicz obrazem „Strajk. Tam wszystko się zaczęło”.

Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Żandarmeria Wojskowa Inspektorat Uzbrojenia Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO