PRENUMERATA

Szanowni Czytelnicy!

Zapraszamy do zamawiania prenumeraty redakcyjnej naszych czasopism na 2017 rok.

Magazyn „Polska Zbrojna”

Oferujemy 10 wydań „Polski Zbrojnej”  – od marca do grudnia br. – w cenie 65 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumarata@zbrojni.pl oraz wpłata 65 zł do 28 lutego 2017 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Dwumiesięcznik „Przegląd Sił Zbrojnych”

Oferujemy 5 wydań „Przeglądu Sił Zbrojnych”  – od marca do grudnia br. – w cenie 50 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumarata@zbrojni.pl oraz wpłata 50 zł do 28 lutego 2017 roku na nasze konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

Czasopismo naukowe „Kwartalnik Bellona”

Oferujemy 4 wydania „Kwartalnika Bellona” w cenie 100 zł.
Warunkiem wysyłki egzemplarzy jest złożenie zamówienia na adres prenumarata@zbrojni.pl oraz wpłata 100 zł do 28 lutego 2017 roku na nasze konto: 231130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

 

Zamówienia na prenumeratę można wysłać:

– wypełniając poniższy formularz na www.polska-zbrojna.pl
– e-mailem: prenumerata@zbrojni.pl
– telefonicznie: 48 261 840 400.
Zamówienia na prenumeratę „Polski Zbrojnej” w całym kraju przyjmują także jednostki kolportażowe:

RUCH SA
www.prenumerata.ruch.com.pl
e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
Infolinia: 0-804-200-600

KOLPORTER SA

www.kolporter.com.pl/prenumerata
e-mail: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl
Infolinia: 0-801-800-803


GARMOND PRESS SA
www.garmondpress.pl/prenumerata
e-mail: prenumerata.gpsa@garmondpress.pl


Cena jednego egzemplarza miesięcznika „Polska Zbrojna” wynosi 6,50 zł.Sprzedaż bieżących wydań elektronicznych, w tym prenumeraty wydań elektronicznych „Polski Zbrojnej”, dostępna na:

http://e-kiosk.pl

www.egazety.plPrenumeratę można zamówić także on-line. Warunkiem przyjęcia zamówienia jest wpłata określonej kwoty na konto: 23 1130 1017 0020 1217 3820 0002 – Wojskowy Instytut Wydawniczy, Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa.

wypełnij formularz zamówienia on-line


Wypełnienie formularza oraz wysłanie formularza jest traktowane jako akceptacja klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojskowy Instytut Wydawniczy w celu prawidłowego wykonania zamówienia, do celów marketingowych oraz otrzymywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Wiem, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawienia.

PZ

Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Żandarmeria Wojskowa Inspektorat Uzbrojenia Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO