moja polska zbrojna
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.
Jeśli ustawienia cookies nie zostaną zmienione, podczas przeglądania strony informacje automatycznie zapisywane będą w pamięci Twojego urządzenia.
Nie pokazuj mi więcej tego komunikatu: kliknij tutaj
Zamówienia publiczne

Bieżące informacje o przetargach i zamówieniach realizowanych przez Wojskowy Instytut Wydawniczy.

L.p. Nazwa Data publikacji
Dokumenty do pobrania
 

Plan zamówien publicznych w WIW na 2018 rok

 

09.01.2018 Plan zamówień publicznych na 2018 r.
62.

Informacja o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

 

11.12.2017

Informacja o wynikach postępowania

61.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

 

29.11.2017

Informacja o złożonych ofertach

60. 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

Zmiana terminu składania ofert.

 

21.11.2017

Odpowiedź na zapytanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Aktualny załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz średniej ceny

Aktualny załącznik nr 3 do SIWZ
Formularz średniej ceny

59.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

 

17.11.2017

Odpowiedź na zapytanie

 58.

Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym numer 12/2017 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 614507-N-2017 w dniu 10.11.2017 r.

17.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert

57.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie nr 12/2017

 

10.11.2017

Ogłoszenie_o_zamówieniu_614507-N-2017

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_Oferta

Załącznik nr 1 do SIWZ_Oferta wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz cenowy_wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz średniej ceny netto

Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz średniej ceny netto_wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia_wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie kapitałowe

Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie kapitałowe_wersja edytowalna

Załącznik nr 7 do SIWZ__Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ__Wykaz usług_wersja edytowalna

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wzór umowy

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wzór umowy_wersja edytowalna

Załącznik nr 9 do SIWZ_Tabela rozliczeniowa

Załącznik nr 9 do SIWZ_Tabela rozliczeniowa_wersja edytowalna

Załącznik nr 10 do SIWZ_Gwarancja WIW

Załącznik nr 10 do SIWZ_Gwarancja WIW_wersja edytowalna

 

56.

Informacja o wynikach postępowania nr 11/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M7 – „Polska Zbrojna MSPO”

10.07.2017

Informacja

55.

Informacja o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer 9/2017 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 504454-N-2017 w dniu 10 maja 2017 roku

 

01.06.2017

Informacja

54.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 9/2017 na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 504454-N-2017 w dniu 10 maja 2017 roku

 

30.05.2017

Informacja

53.

Informacja o wynikach postępowania nr 10/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M6 – „Polska Zbrojna Obrona Terytorialna”

 

11.05.2017

Informacja

52.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie nr 9/2017

10.05.2017

Ogłoszenie o zamówieniu nr 504454-N-2017

SIWZ do przetargu nr 9_2017

Załącznik nr 1 do SIWZ_nr 1 do umowy _Opis przedmiotu zamówienia_parametry_05_2017

Załącznik nr 1 do SIWZ_nr 1 do umowy _Opis przedmiotu zamówienia_parametry_wersja edytowalna

Załącznik nr 1A do SIWZ_nr 1A do umowy _ Formularz cenowy_05_2017

Załącznik nr 1A do SIWZ_nr 1A do umowy _ Formularz cenowy_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 2 do SIWZ_nr 2 do umowy OFERTA_05_2017

Załącznik nr 2 do SIWZ_nr 2 do umowy OFERTA_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 3 do SIWZ_ Oświadczenie o spełnianiu warunków_05_2017

Załącznik nr 3 do SIWZ_ Oświadczenie o spełnianiu warunków_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 4 do SIWZ_ Oświadczenie o wykluczeniu05_2017

Załącznik nr 4 do SIWZ_ Oświadczenie o wykluczeniu_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 5 do SIWZ_ Oświadczenie o grupie kapitałowej_05_2017

Załącznik nr 5 do SIWZ_ Oświadczenie o grupie kapitałowej_wersja edytowalna_05_2017

Załącznik nr 6 do SIWZ _Wzór umowy_05_2017

51.

Informacja o wynikach postępowania nr 8/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M4 – „Kwartalnika Bellona”

 

27.04.2017 Informacja
50.

Informacja o wynikach postępowania nr 7/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M6 – „Kuriera Weterana”

 

04.04.2017 Informacja
49.

Informacja o wynikach postępowania nr 6/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia sześciu edycji wydawnictwa M3 – dwumiesięcznika „Przegląd Sił zbrojnych”

 

31.03.2017 Informacja
48. 

Informacja o wynikach postępowania nr 5/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi drukowania i dostarczania 11edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”

 

29.03.2017 Informacja
47. 

Informacja o wynikach postępowania nr 4/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi drukowania i dostarczania 4 edycji wydawnictwa M2 – kwartalnika „Polska Zbrojna. Historia”

28.03.2017 Informacja
46.

Informacja o wynikach postępowania nr 3/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa M1 – miesięcznika „Polska Zbrojna”

13.03.2017 Informacja
45.

Informacja o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszych ofert w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

 

24.02.2017 Informacja
44.

Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

 

02.02.2017 Informacja
43.

Informacja o wynikach postępowania nr 1/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 25 – albumu pod roboczą nazwą „Rekonstrukcje”

 

02.02.2017 Informacja
42.

Informacja o wynikach postępowania nr 2/2017 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 6 – folderu „Buzdygany 2016”

02.02.2017

Informacja

41.


Informacja o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego numer 15/2016 na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367667-2016 w dniu 15.12.2016 r.

23.01.2017

Informacja

40.


Odpowiedź na zapytanie do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

23.01.2017

Odpowiedź

39.

Odpowiedź na zapytanie oraz modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

Uwaga – zmiana terminu składania ofert

17.01.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 3

Odpowiedź na zapytanie_modyfikacja treści SIWZ

2 Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ

2 Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ_Oferta_wersja edytowalna

38.

Modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

UWAGA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

12.01.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer 2

Modyfikacja treści SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 1B do SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 1B do SIWZ_wersja edytowalna

Zmodyfikowany Załącznik nr 1D do SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 1D do SIWZ_wersja edytowalna

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ_Oferta

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ_Oferta_wersja edytowalna

Zmodyfikowany Załącznik nr 3A do SIWZ

Zmodyfikowany Załącznik nr 3A do SIWZ_wersja edytowalna 

37.


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

5.01.2017

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

36.


Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym numer 15/2016 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367667 w dniu 15.12.2016 r.

3.01.2017

Informacja

35.


Odpowiedzi na zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 15/2016 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367667 w dniu 15.12.2016 r.

29.12.2016


Odpowiedzi

34.


Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym numer 15/2016 dotyczącym wykonania usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu (odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 367667 w dniu 15.12.2016 r.

23.12.2016

Ogłoszenie o zmianie

Zmiana terminu

33.


Odpowiedź na zapytanie oraz modyfikacja treści SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 14/2016 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2016/S 232-422793 w dniu 01.12.2016 r.

19.12.2016

Odpowiedź na zapytanie

32.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi konfekcjonowania, doręczania oraz przyjmowania (odbierania) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie nr 15/2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_Oferta

Załącznik nr 1 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ_Formularz cenowy

Załącznik nr 2 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do SIWZ_Formularz średniej ceny netto

Załącznik nr 3 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ_Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 4 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 5 do SIWZ_Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 5 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SIWZ_Oświadczenie kapitałowe

Załącznik nr 6 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 7 do SIWZ_Wykaz usług

Załącznik nr 7 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 8 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 8 do SIWZ_Wzór umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ_Tabela rozliczeniowa

Załącznik nr 9 do SIWZ_wersja edytowalna

Załącznik nr 10 do SIWZ_Gwarancja WIW

Załącznik nr10 do SIWZ_wersja edytowalna

 

31.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego nr 14/2016

1.12.2016
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 1B

Załącznik nr 1B - wersja edytowalna

Załącznik nr 1C

Załącznik nr 1D

Załącznik nr 1D - wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 - wersja edytowalna

Załącznik nr 3A

Załącznik nr 3A - wersja edytowalna

Załącznik nr 3B

Załącznik nr 3B - wersja edytowalna

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 - wersja edytowalna

Załącznik nr 5

Załącznik nr 5A

Załącznik nr 5B

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6 - wersja edytowalna

JEDZ - Instrukcja

30.

Ogłoszenie o zamówieniu – postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego, numer referencyjny: 14/2016

29.11.2016 Ogłoszenie
29.

Informacja o wynikach postępowania nr 13/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 5 – „Prezentuj Broń Cyber Security”

07.11.2016 Informacja
28.

Informacja o wynikach postępowania nr 12/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 5 – wydania specjalnego „Polski Zbrojnej” z okazji Jubileuszu 95-lecia

21.09.2016 Informacja
27.

Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2016 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowaną na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu

29.06.2016 Informacja
26.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego nr 9/2016 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowaną na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu


16.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3A

Załącznik nr 3A - wersja edytowalna

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 - wersja edytowalna

Załącznik nr 5

25.


Informacja o wynikach postępowania nr 8/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 5 – wydania publicystycznego „Newport – Warsaw”

 

14.06.2016 Informacja
24.


Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2016 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowaną na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu

 

14.06.2016 Informacja
23.


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do SIWZ – przetarg nieograniczony numer 6/2016 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowaną na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu, ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 70233 – 2016 w dniu 06.06.2016 r.

10.06.2016 Odpowiedzi
22.


Informacja o wynikach postępowania nr 7/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 6 – „Prezentuj Broń”

06.06.2016 Informacja
21.


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2016 na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji, finansowaną na podstawie umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu

06.06.2016
Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1 - wersja edytowalna

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 - wersja edytowalna

Załącznik nr 3

Załącznik nr 3 - wersja edytowalna

Załącznik nr 3A

Załącznik nr 3A - wersja edytowalna

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4 - wersja edytowalna

Załącznik nr 5

20.


Informacja o wynikach postępowania nr 5/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 13 – „Kurier Weterana”

10.05.2016 Informacja
19.


Informacja o wynikach postępowania nr 4/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 5 – „Cure – magazyn medycyny wojskowej”

07.04.2016 Informacja
18.


Informacja o wynikach postępowania nr 3/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia jednej edycji wydawnictwa nr 6 – dodatku „BUZDYGANY 2015”

02.03.2016 Informacja
17.


Informacja o wynikach postepowania nr 2/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 2 edycji albumu NEWPORT-WARSAW.

16.02.2016 Informacja
16.

Informacja o wynikach postępowania nr 1/2016 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia:
Zadanie I – 6 edycji dwumiesięcznika „Przegląd Sił Zbrojnych” 
Zadanie II – 4 edycji „Kwartalnika Bellona” 

01.02.2016 Informacja
15.


Przetarg nieograniczony numer 8/2015 – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi konfekcjonowania i doręczania przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów), zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

22.12.2015 Ogłoszenie
14.


Zawiadomienie o wynikach postepowania w przetargu nieograniczonym numer 8/2015 na usługi konfekcjonowania i doręczania przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów), zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

11.12.2015 Zawiadomienie o wynikach postępowania
13.

Informacja o zmianie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym numer 8/2015 na usługi konfekcjonowania i doręczania przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów), zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 300726 – 2015 w dniu 09.11.2015 r.
Zmiana terminu składania ofert.

20.11.2015


Zmiana treści SIWZ – zmiana terminu składania ofert

Formularz średniej wartości konfekcjonowania i doręczania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2

12.


Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy do przetargu nieograniczonego numer 8/2015 na usługi konfekcjonowania i doręczania przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów), zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 300726 – 2015 w dniu 09.11.2015 r.


19.11.2015

Odpowiedzi na zapytania wykonawcy

11.


Informacja o zmianie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym numer 8/2015 na usługi konfekcjonowania i doręczania przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów), zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonego w biuletynie zamówień publicznych pod numerem 300726 – 2015 w dniu 09.11.2015 r.


17.11.2015

Informacja o  zmianie terminu składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

10.


Informacja o wynikach postepowania nr 9/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na świadczenie usługi wydrukowania i dostarczenia 1 edycji wydawnictwa nr 5 – „Prezentuj Broń – CYBER”

09.11.2015 Informacja o wyniku postępowania
9.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/2015 na usługi konfekcjonowania i doręczania przesyłek (oraz ich ewentualnych zwrotów), zawierających czasopisma Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie

09.11.2015
Ogłoszenie

SIWZ

Zał. 1 Oferta

Zał. 1 Oferta – wersja edytowalna

Zał. 2 Formularz cenowy

Zał. 2 Formularz cenowy – wersja edytowalna

Formularz średniej wartości konfekcjonowania i doręczania oraz ewentualnego zwrotu

Formularz średniej wartości konfekcjonowania i doręczania oraz ewentualnego zwrotu – wersja edytowalna

Zał. 3 Oświadczenia

Zał. 3A Oświadczenia

Zał. 4 Wykaz usług

Zał. 5 Istotne postanowienia umowy

Zał. 6 Tabela rozliczeniowa

8.


Informacja o wynikach postępowania nr 7/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługi drukowania wydawnictwa pt. „Prezentuj Broń” i wydawnictwa „Polska Morska”

07.07.2015 Informacja o wynikach postępowania
7. 


Informacja o unieważnieniu postępowania nr 6/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługę wydrukowania 1 edycji wydawnictwa-albumu „AIR SHOW”

07.07.2015 Informacja o unieważnieniu postępowania
6.


Informacja o wynikach postępowania nr 5/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługi drukowania 1 edycji wydawnictwa „Kurier Weterana”

27.04.2015 Informacja o wynikach postępowania 
5.


Informacja o wynikach postępowania nr 3/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługi drukowania miesięcznika „Polska Zbrojna”

03.03.2015

Informacja o wynikach postępowania

4.
Informacja o wynikach postępowania nr 4/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługi drukowania albumu pt. „AFG(H)ANISTAN” i albumu „C-295M polskich sił powietrznych”

27.02.2015

Informacja o wynikach postępowania


3.

Informacja o wynikach postępowania nr 2/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługę drukowania „Kwartalnika Bellona”. 13.02.2015


Informacja o wynikach postępowania


2.


Informacja o wynikach postępowania nr 1/2015 na zawarcie umowy realizacyjnej na usługi drukowania „Przeglądu Sił Zbrojnych”.

13.02.2015


Informacja o wynikach postępowania

1.


Informacja o wynikach postępowania w przetargu nieograniczonym numer 4/2014 prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług drukowania wydawnictw Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

15.01.2015

Informacja o wynikach postępowania

Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Żandarmeria Wojskowa Inspektorat Uzbrojenia Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO