moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Historia wraca do Rembertowa…

Wojsku potrzebna jest głęboka teoretyczna refleksja dotycząca współczesnych wyzwań związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwem militarnym. Powinna ona być wielostronna i interdyscyplinarna, ale też osadzona w ogólnej perspektywie, aby właściwie spoglądać na człowieka, świat i historię. Powinna także, zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i na użytek praktyków – wskazać, jak najskuteczniej posługiwać się instrumentami siły militarnej, w tym wywiadem i kontrwywiadem. To właśnie dlatego powstał na Akademii Sztuki Wojennej nowy kierunek studiów – historia. Zapraszamy tegorocznych maturzystów do podjęcia tych studiów i zapoznania się z ofertą Akademii na stronach uczelni. Rekrutacja na ten kierunek już trwa! Historia wraca do Rembertowa!

Akademia Sztuki Wojennej (ASzWoj) jest najwyższej rangi uczelnią wojskową – w jej murach kształcą się studenci cywilni i doskonalą oficerowie. Zachowując dziedzictwo pokoleń, ASzWoj wytycza nowe kierunki rozwoju myśli wojskowej przez prowadzenie innowacyjnych badań, wysoką jakość kształcenia oraz wykorzystanie współczesnej wiedzy i praktyki sztuki wojennej, odpowiadając tym samym na obecne i przyszłe potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZRP).

Misja Akademii obejmuje prowadzenie badań naukowych oraz przygotowanie wykwalifikowanych kadr na potrzeby Sił Zbrojnych RP i systemu obronnego państwa. Uczelnia realizuje ją, opierając się na najwyższych wartościach etycznych i obywatelskich, takich jak dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy, patriotyzm, rzetelność, otwartość na nowe idee i poszanowanie człowieka.

Działalność powstałego w 2019 roku Instytutu Historii Wojskowej (IHW) ma charakter interdyscyplinarny. Jest ona ukierunkowana na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Leżą one na styku historii – pojmowanej jako nauka o dziejach państwa, narodu, społeczeństwa i o procesach ich rozwoju, politologii – postrzeganej jako nauka o teorii polityki, myśli społeczno-politycznej, nauk o państwie i systemach politycznych – oraz nauk o bezpieczeństwie postrzeganych jako sposób wykorzystania wiedzy, zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w tworzeniu instytucji stojących na straży bezpieczeństwa państwa. Podejmowane wysiłki badawcze i dydaktyczne mają pomóc w wytropieniu tych wątków, które w szybko zmieniającym się środowisku bezpieczeństwa pomogą utkać nowe, autentyczne historycznie i przydatne praktycznie, konstrukcje. Akademia dążyć będzie również do rzeczywistego powrotu do prowadzenia zaawansowanych studiów historycznych przez uczelnie wojskowe.

REKLAMA

Należy pamiętać, że siły zbrojne stanowią bardzo szczególny element struktur państwowych. Wyjątkowości nadają im cztery cechy, które wyraźnie je wyodrębniają. Posiadają monopol na broń i stosowanie przymusu. Charakteryzują się solidarnością zespołową i specjalnym zestawem wartości opartym na patriotyzmie, honorze i miłości do ojczyzny. To także „ścisła organizacja” i „bezwzględna dyscyplina”, z jasno określoną hierarchią stopni i kulturą bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom i rozkazom. Przy tym, jak to zaznacza Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP znajdują się poza polityką i wszelkimi sporami wewnątrz państwa, mają zapewniać jego bezpieczeństwo i bronić interesu narodowego. Zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli. Tak też powinna być badana, także w Akademii Sztuki Wojennej, ich historia.

Podstawowym argumentem za utworzeniem nowego kierunku studiów – historia – w Akademii Sztuki Wojennej, na które rozpoczęła się już rekrutacja, była konieczność kształcenia i zatrudniania przez instytucje państwowe kadr dysponujących wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z zakresu historii, działań analityczno-informacyjnych i archiwistyki oraz bezpieczeństwa, zarządzania wiedzą i informacją. Stąd proponowane studentom specjalności: historia wojskowa, historia służb specjalnych i archiwistyka.

Podczas studiów nasi studenci otrzymają zarówno pogłębioną wiedzę teoretyczną, jak i specjalistyczną wiedzę praktyczną. W związku z misją Akademii Sztuki Wojennej – kształceniem kadr dla systemu obronności i bezpieczeństwa narodowego, a w szczególności na potrzeby Sił Zbrojnych RP – studenci kierunku historia uzyskają kompleksowe wykształcenie w zakresie historii powszechnej, historii Polski, historii wojskowej, wybranych przedmiotów humanistycznych oraz wiedzę warsztatową przydatną w obszarze archiwistyki, bezpieczeństwa, zarządzania wiedzą i informacją.

Absolwent studiów na kierunku historia w Akademii Sztuki Wojennej posiądzie wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które pozwolą mu dobrze odnaleźć się na rynku pracy zarówno w środowisku cywilnym, jak i na stanowiskach w Siłach Zbrojnych RP i innych organach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień związanych z historią, działaniami analitycznymi, zarządzaniem informacją i wiedzą absolwent będzie predysponowany do ubiegania się o przyjęcie do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe.

Nowe studia są naturalną kontynuacją dotychczasowych działań Akademii i wzmocnieniem trendu w rozwoju uczelni zgodnego z założeniami jej strategii. Kierunek historia przyczyni się z pewnością do realizacji strategicznych celów Akademii Sztuki Wojennej, takich jak umacnianie jej pozycji w systemie edukacji wojskowej w środowiskach krajowym, europejskim i sojuszniczym, utrwalanie i rozwijanie tradycji wojskowych oraz wartości patriotycznych, dążenie do osiągania najwyższych standardów w nauce i prowadzenie innowacyjnych badań naukowych.

dr Józef Kozłowski , dyrektor Instytutu Historii Wojskowej ASzWoj

autor zdjęć: ASzWoj

dodaj komentarz

komentarze


Sojusz z inicjatywą
 
Virtuti Militari ma 230 lat
Dla kogo tanie wczasy?
Pułk Reprezentacyjny czeka na żołnierzy
Tysiące Piorunów dla Wojska Polskiego
Unowocześnianie MW RP
Wojsko niemal rok strzeże polsko-białoruskiej granicy
Jeśli nie Układ Warszawski, to co?
Spektakl Kremla
Polsko-tureckie szkolenie w powietrzu
PKW Orlik wrócił do domu
NATO pokazało siłę na Bałtyku
Szczyt nowych wyzwań
Wizyta w PKW Łotwa
Bitwa, która prawdopodobnie przesądziła o istnieniu Polski
Pola walczy z SMA
Coraz więcej powietrznych alarmów bojowych
Szef MON-u objął tekę wicepremiera
Bramy dla generała
Ukraina ze statusem kandydata do UE
Hańcza po raz pierwszy
Śladem profesjonalistów
Wojsko otwarte dla ochotników z niepełnosprawnościami
Dobrowolna służba dla absolwentów
Zmiany kadrowe w WP
Szturmani szykują się do dyżuru w UE
Święto Dowództwa Operacyjnego
Wojskowi rekruterzy zapraszają także w sobotę
For Our Freedom and Yours
Kolejne Kormorany na święto marynarki
Poznański Czerwiec kosztował życie 58 osób
Pioruny – broń, która się sprawdza!
Prezydent i „niezwyciężeni”
Święto Dowództwa Generalnego
Trzecia zmiana jedzie do Turcji
Dwanaście razy złoto
Podhalańczyk wygrał czwartą walkę MMA
Ile zarobi starszy szeregowy specjalista?
Trwa rosyjska ofensywa w Ukrainie
Przełomowy szczyt w Madrycie
Przełomowy szczyt
Te same zasady opiniowania dla większości żołnierzy
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Światowi liderzy już w Madrycie
Biden: gra na przeczekanie
Umowa na Perkozy podpisana
Szczyt NATO w Madrycie
Ministrowie obrony NATO o broni dla Kijowa
Sukcesy żołnierzy na międzynarodowych i krajowych arenach
W desancie zostają najlepsi
Piąte zwycięstwo żołnierzy z gwiazdami Gortata
Wielki test Żelaznej Dywizji w Hohenfels
Gwardziści uczą medycyny pola walki
Kształcenie przyszłych żołnierzy po nowemu
Kierunek Liban
Ukraina w UE? Ostateczna decyzja w przyszłym tygodniu
Ślązak lepiej uzbrojony?
Zielone światło dla miliardów
Kierunek Düsseldorf
Amerykańskie F-15 w Polsce
Kto tym razem otrzyma Buzdygana?
Szczęśliwa „Błyskawica”
Piąta kadencja generała Konopki

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO