moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wyróżnienia z okazji wojskowego święta

Wpisami do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz odznaczeniami zostali uhonorowani wyróżniający się żołnierze, jednostki i instytucje wojskowe. – Za medalami i wyróżnieniami stoi wiele lat ciężkiej służby – podkreślał minister obrony Tomasz Siemoniak na spotkaniu z okazji Święta Wojska Polskiego.


W „Księdze Honorowej Wojska Polskiego” upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze. Wpisem wyróżniane są również oddziały i instytucje wojskowe, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w realizacji swoich zadań. W tym roku minister obrony narodowej uhonorował w ten sposób osiemnastu żołnierzy oraz sześć oddziałów i instytucji.

Za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych wpisaniem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” wyróżnieni zostali:


Generał dywizji doktor Mirosław Rozmus
komendant główny Żandarmerii Wojskowej

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu oraz działalności na rzecz rozwoju Żandarmerii Wojskowej.


Pułkownik pilot Tadeusz Drybczewski
dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego w Gdyni

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i szkoleniu pilotów Marynarki Wojennej oraz opracowanie nowoczesnych lotniczych procedur ratowniczych.


Pułkownik doktor Mieczysław Lepionka
szef Oddziału Kompetencyjno-Normatywnego Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.


Pułkownik w stanie spoczynku Andrzej Niewiadomski
radca generalny Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej

Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w opracowaniu dokumentów normatywnych dotyczących pragmatyki służby żołnierzy zawodowych.


Pułkownik Wiesław Przesór
główny specjalista Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w pozyskiwaniu transportu strategicznego na potrzeby obronne Sił Zbrojnych RP.


Pułkownik Wojciech Smołuch
szef Oddziału Szkolenia Centrum Operacji Specjalnych — Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w szkoleniu żołnierzy Wojsk Specjalnych.


Pułkownik w stanie spoczynku profesor doktor habilitowany Adam Tomaszewski
były komendant Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w szkoleniu kadr dowódczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Pułkownik profesor doktor habilitowany Mariusz Wiatr
rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz rozwoju szkolnictwa i myśli wojskowej.


Pułkownik pilot Sławomir Żakowski
zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych — Dowództwa Komponentu Powietrznego

Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w szkoleniu lotniczym i wdrażaniu nowych samolotów transportowych.


Podpułkownik rezerwy Jarosław Zieliński
były dowódca Grupy Obsługi Technicznej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Wyróżniony za znaczący wkład w opracowanie i wdrożenie koncepcji przyjęcia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP samolotów wielozadaniowych F-16.


Chorąży Krzysztof Kwaśnik
dowódca Obsługi 6 Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej im. adm. Arendta Dickmana

Wyróżniony za odwagę i ofiarność podczas służby w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie.


Kapral Łukasz Goździk
dowódca drużyny szturmowej 7 batalionu kawalerii powietrznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Wyróżniony za męstwo i odwagę wykazane podczas służby w IV zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.


Śp. Pułkownik Grzegorz Nicke
dowódca kompanii wsparcia dywizjonu zabezpieczenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema

Wyróżniony pośmiertnie za bohaterski czyn uratowania życia innego żołnierza.


Śp. Komandor profesor doktor habilitowany Leszek Piaseczny
były dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wyróżniony pośmiertnie za wybitne osiągnięcia w rozwoju techniki okrętowej oraz w działalności dydaktycznej na rzecz Marynarki Wojennej.


Śp. Starszy chorąży sztabowy Mirosław Łucki
dowódca Sekcji Ogniowej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu

Wyróżniony pośmiertnie za odwagę i męstwo okupione ofiarą życia podczas służby w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.


Oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem nazwy i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”:


Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód (część polska) w Szczecinie

Wyróżnione za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań szkoleniowych oraz w misjach wojskowych poza granicami państwa.


Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu

Wyróżniona za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań specjalnych poza granicami państwa.


2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań inżynieryjnych i saperskich.


Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań dochodzeniowo-śledczych i prewencyjnych na terenie kraju oraz poza granicami państwa.


Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Warszawie

Wyróżnione za szczególne osiągnięcia w zapewnieniu działania systemów łączności i teleinformatycznych resortu obrony narodowej.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz promocją służby wojskowej.


Nadaniem tytułu honorowego: „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia – za wybitne zasługi, w szczególności za czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia wyróżniono:

gen. dyw. pil. w st. spocz. Tytusa Krawczyca – dowódcę Wojsk Lotniczych,
kontradm. Marka Kurzyka – zastępcę szefa Zarządu Szkolenia P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
gen. bryg. pil. Jana Rajchela – rektora-komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego – dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON,
płk. Mieczysława Bieńka – szefa Oddziału Planowania Operacyjnego G-5 Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. rez. Waldemara Bieńka – kanclerza Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
płk. Sławomira Drumowicza – szefa Pionu Wsparcia Bojowego – zastępcę szefa Sztabu ds. Wsparcia Bojowego Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Jarosława Grygierczyka – szefa Pionu – zastępcę szefa Sztabu ds. Operacyjnych Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Jana Gęsicha – szefa Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
płk. pil. w st. spocz. Bolesława Halerza – przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Personelu Latającego Dowództwa Wojsk Lotniczych,
płk. Jana Kacickiego – szefa Szefostwa Śródków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
płk. Adama Kępińskiego – szefa Oddziału Organizacyjnego Departamentu Kadr MON,
płk. Kazimierza Kotlewskiego – szefa Sztabu Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego,
płk. pil. w st. spocz. Albina Kossek – zastępcę dowódcy 60 Lotniczego Pułku Szkolnego ds. liniowych,
płk. Grzegorza Michalaka – szefa Oddziału Kadr i Uzupełnień Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
płk. Szymona Mitkowa – adiunkta-kierownika Zakładu Wojskowej Akademii Technicznej,
płk. Mariana Paraniaka – szefa Oddziału Wsparcia Specjalistycznego Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Dariusza Pawlika – szefa Pionu Wsparcia Działań Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Krzysztofa Smycza – szefa Oddziału Kadr Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej Departamentu Kadr MON,
płk. rez. Pawła Ślaskiego – zastępcę dyrektora Instytutu Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej,
ppłk. Radosława Cyniaka – szefa Wydziału Operacyjnego Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
ppłk. w st. spocz. Mieczysława Hałasa – szefa Rozpoznania 61 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego,
ppłk. pil. w st. spocz. Józefa Horodeckiego – szefa Strzelania Powietrznego 61 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego,
ppłk. Marka Klimasara – dowódce Grupy Wydziału CIMIC Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,
ppłk. Macieja Komstę – kierownika Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego – starszego wykładowcę Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
ppłk. Andrzeja Kurdyłę – zastępcę szefa Oddziału Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi,
ppłk. Piotra Wachnę – dowódcę batalionu 4 pułku chemicznego,
ppłk. Romana Winiarskiego – szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy,
mjr. Pawła Brzęka – specjalistę Wydziału Planowania Oddziału Rozpoznania G-2 Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
mjr. Adama Markusika – zastępcę dowódcy Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Jednostki Wojskowej Komandosów,
mjr. Pawła Rybkę – dowódcę Eskadry 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
mjr. Przemysława Wardowskiego – specjalistę Wydziału Rozpoznania Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
kpt. Krzysztofa Jaworskiego – zastępcę komendanta – starszego kontrolera lotniska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
dowódcę Sekcji Operacyjnej S-3 Jednostki Wojskowej Formoza,
dowódcę Grupy Szturmowej Jednostki Wojskowej Formoza,
st. chor. Krzysztofa Hnatów – szefa kompanii – dowódcę drużyny piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
st. chor. Marcina Trelkę – szefa Sekcji Ośrodka Szkolenia Leopard 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
młodszego podoficera specjalistę Sekcji Rozpoznawczej S-2 Jednostki Wojskowej Formoza,
ratownika medycznego Jednostki Wojskowej Komandosów.

PZ

autor zdjęć: DPI MON

dodaj komentarz

komentarze

~scooby
1408043520
Mirosław Rozmus - dużo zmienił, świeże podejście. Szacunek
39-FF-C3-6D

Terytorialsi na wysokościach
 
Wiceprezydent USA o Polsce: jesteśmy rodziną
Walka i dyplomacja
Boxer, czyli waga ciężka na londyńskich targach
Jedna misja, jeden zespół
A Torn Subcontinent
Terytorialsi – ćwiczą i pomagają
Zmiany emerytalne dla żołnierzy
Z maratonu programowania do wojska
Dead to the World
Oko na Europę
Posłowie o kondycji polskiego przemysłu obronnego
Selekcja w pigułce
Zawodnicy z Czarnej Dywizji zwycięzcami Spartakiady
Festiwal Orkiestr w Mundurach
Irańskie szachy
Wyspecjalizowany jak nurek, wszechstronny jak zwiadowca
GROM Challenge
Cienka niebieska linia
Iranian Chess Game
Agresja sowieckiego kolosa
Natowskie brygady pod polskim dowództwem
Spadochroniarze walczyli o tytuł mistrza Wojska Polskiego
Modernizacja starów 266
Zapal lampkę bohaterom Września’39
Polska nie pozostanie osamotniona
Groźny jak Tallboy
„Most współpracy”, czyli polska armia bliżej NATO
Pomyślna certyfikacja PKW w Libanie
Szykują się zmiany w wojskowych emeryturach
Sprawdzają Brutusa
Stalin czekał i kalkulował
Polscy weterani i książę Harry
Klasy wojskowe po nowemu
Nowelizacja ustawy o weteranach w Sejmie
Thin Blue Line
Nowy wiceminister w MON
Cztery lata LITPOLUKBRIG
Brawurowa ucieczka „Orła”
Debiuty MSPO: Mistrz misji
Szer. rez. Szymon Sajnok na podium w Madrycie
Amerykański żołnierz z … pilotem w ręku
Spotkanie szefa MON z doradcą prezydenta USA
Rozpoczynamy nową erę
Umowa na Feniksy
Pamięć o tragedii
„Górale” zdobywają miasto
Chorwacki test polskich kadetów
Pylon dla śmigłowca Black Hawk
Modernizacja Sokołów
Stulecie 16 Dywizji Zmechanizowanej
Skok na lotnisko
Wojsko wraca do Łomży
Głos (z) płonącej Warszawy
W Indiach mieli swój drugi dom
Podchorąży mistrzem Wojska Polskiego w szachach
„Operacja Wuhan”: Judo mężczyzn
20 lat temu powstał Korpus Północno-Wschodni
Nowa misja i nowy sprzęt
Spadochroniarze znów wylądują pod Arnhem
Polscy nurkowie na Islandii
Samochód do desantowania
Pięć medali żołnierzy w Mistrzostwach Polski w Półmaratonie

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO