moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Wyróżnienia z okazji wojskowego święta

Wpisami do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” oraz odznaczeniami zostali uhonorowani wyróżniający się żołnierze, jednostki i instytucje wojskowe. – Za medalami i wyróżnieniami stoi wiele lat ciężkiej służby – podkreślał minister obrony Tomasz Siemoniak na spotkaniu z okazji Święta Wojska Polskiego.


W „Księdze Honorowej Wojska Polskiego” upamiętniane są czyny zasługujące na najwyższe uznanie, świadczące o szczególnej ofiarności i odwadze. Wpisem wyróżniane są również oddziały i instytucje wojskowe, które wykazały się szczególnymi osiągnięciami w realizacji swoich zadań. W tym roku minister obrony narodowej uhonorował w ten sposób osiemnastu żołnierzy oraz sześć oddziałów i instytucji.

Za wybitne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych wpisaniem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” wyróżnieni zostali:


Generał dywizji doktor Mirosław Rozmus
komendant główny Żandarmerii Wojskowej

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu oraz działalności na rzecz rozwoju Żandarmerii Wojskowej.


Pułkownik pilot Tadeusz Drybczewski
dowódca Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego w Gdyni

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w dowodzeniu i szkoleniu pilotów Marynarki Wojennej oraz opracowanie nowoczesnych lotniczych procedur ratowniczych.


Pułkownik doktor Mieczysław Lepionka
szef Oddziału Kompetencyjno-Normatywnego Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia we wdrażaniu nowego systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.


Pułkownik w stanie spoczynku Andrzej Niewiadomski
radca generalny Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej

Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w opracowaniu dokumentów normatywnych dotyczących pragmatyki służby żołnierzy zawodowych.


Pułkownik Wiesław Przesór
główny specjalista Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w pozyskiwaniu transportu strategicznego na potrzeby obronne Sił Zbrojnych RP.


Pułkownik Wojciech Smołuch
szef Oddziału Szkolenia Centrum Operacji Specjalnych — Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w opracowywaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w szkoleniu żołnierzy Wojsk Specjalnych.


Pułkownik w stanie spoczynku profesor doktor habilitowany Adam Tomaszewski
były komendant Wydziału Wojsk Lądowych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w szkoleniu kadr dowódczych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.


Pułkownik profesor doktor habilitowany Mariusz Wiatr
rektor-komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

Wyróżniony za wybitne osiągnięcia w działalności dydaktycznej i naukowej na rzecz rozwoju szkolnictwa i myśli wojskowej.


Pułkownik pilot Sławomir Żakowski
zastępca dowódcy Centrum Operacji Powietrznych — Dowództwa Komponentu Powietrznego

Wyróżniony za znaczące osiągnięcia w szkoleniu lotniczym i wdrażaniu nowych samolotów transportowych.


Podpułkownik rezerwy Jarosław Zieliński
były dowódca Grupy Obsługi Technicznej 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu

Wyróżniony za znaczący wkład w opracowanie i wdrożenie koncepcji przyjęcia na wyposażenie Sił Zbrojnych RP samolotów wielozadaniowych F-16.


Chorąży Krzysztof Kwaśnik
dowódca Obsługi 6 Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej im. adm. Arendta Dickmana

Wyróżniony za odwagę i ofiarność podczas służby w składzie Polskich Kontyngentów Wojskowych w Afganistanie.


Kapral Łukasz Goździk
dowódca drużyny szturmowej 7 batalionu kawalerii powietrznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Wyróżniony za męstwo i odwagę wykazane podczas służby w IV zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.


Śp. Pułkownik Grzegorz Nicke
dowódca kompanii wsparcia dywizjonu zabezpieczenia Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Józefa Bema

Wyróżniony pośmiertnie za bohaterski czyn uratowania życia innego żołnierza.


Śp. Komandor profesor doktor habilitowany Leszek Piaseczny
były dziekan Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Wyróżniony pośmiertnie za wybitne osiągnięcia w rozwoju techniki okrętowej oraz w działalności dydaktycznej na rzecz Marynarki Wojennej.


Śp. Starszy chorąży sztabowy Mirosław Łucki
dowódca Sekcji Ogniowej Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu

Wyróżniony pośmiertnie za odwagę i męstwo okupione ofiarą życia podczas służby w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie.


Oddziały i instytucje wojskowe wyróżnione wpisaniem nazwy i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”:


Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód (część polska) w Szczecinie

Wyróżnione za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań szkoleniowych oraz w misjach wojskowych poza granicami państwa.


Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu

Wyróżniona za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań specjalnych poza granicami państwa.


2 Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego w Inowrocławiu

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań inżynieryjnych i saperskich.


Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań dochodzeniowo-śledczych i prewencyjnych na terenie kraju oraz poza granicami państwa.


Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Sił Zbrojnych im. płk. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Warszawie

Wyróżnione za szczególne osiągnięcia w zapewnieniu działania systemów łączności i teleinformatycznych resortu obrony narodowej.


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu

Wyróżniony za szczególne osiągnięcia w realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz promocją służby wojskowej.


Nadaniem tytułu honorowego: „Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej” z odznaką I stopnia – za wybitne zasługi, w szczególności za czyny świadczące o ofiarności i odwadze, znaczące osiągnięcia szkoleniowe lub dydaktyczne, w dowodzeniu, szkoleniu, pracy wychowawczej, eksploatacji środków technicznych lub uzbrojenia wyróżniono:

gen. dyw. pil. w st. spocz. Tytusa Krawczyca – dowódcę Wojsk Lotniczych,
kontradm. Marka Kurzyka – zastępcę szefa Zarządu Szkolenia P7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
gen. bryg. pil. Jana Rajchela – rektora-komendanta Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
gen. bryg. Sławomira Wojciechowskiego – dyrektora Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON,
płk. Mieczysława Bieńka – szefa Oddziału Planowania Operacyjnego G-5 Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. rez. Waldemara Bieńka – kanclerza Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
płk. Sławomira Drumowicza – szefa Pionu Wsparcia Bojowego – zastępcę szefa Sztabu ds. Wsparcia Bojowego Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Jarosława Grygierczyka – szefa Pionu – zastępcę szefa Sztabu ds. Operacyjnych Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Jana Gęsicha – szefa Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
płk. pil. w st. spocz. Bolesława Halerza – przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej Personelu Latającego Dowództwa Wojsk Lotniczych,
płk. Jana Kacickiego – szefa Szefostwa Śródków Bojowych Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych,
płk. Adama Kępińskiego – szefa Oddziału Organizacyjnego Departamentu Kadr MON,
płk. Kazimierza Kotlewskiego – szefa Sztabu Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwa Komponentu Powietrznego,
płk. pil. w st. spocz. Albina Kossek – zastępcę dowódcy 60 Lotniczego Pułku Szkolnego ds. liniowych,
płk. Grzegorza Michalaka – szefa Oddziału Kadr i Uzupełnień Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
płk. Szymona Mitkowa – adiunkta-kierownika Zakładu Wojskowej Akademii Technicznej,
płk. Mariana Paraniaka – szefa Oddziału Wsparcia Specjalistycznego Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Dariusza Pawlika – szefa Pionu Wsparcia Działań Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
płk. Krzysztofa Smycza – szefa Oddziału Kadr Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej Departamentu Kadr MON,
płk. rez. Pawła Ślaskiego – zastępcę dyrektora Instytutu Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej,
ppłk. Radosława Cyniaka – szefa Wydziału Operacyjnego Zarządu Wojsk Aeromobilnych i Zmotoryzowanych Inspektoratu Wojsk Lądowych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
ppłk. w st. spocz. Mieczysława Hałasa – szefa Rozpoznania 61 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego,
ppłk. pil. w st. spocz. Józefa Horodeckiego – szefa Strzelania Powietrznego 61 Lotniczego Pułku Szkolno-Bojowego,
ppłk. Marka Klimasara – dowódce Grupy Wydziału CIMIC Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych,
ppłk. Macieja Komstę – kierownika Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego – starszego wykładowcę Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych,
ppłk. Andrzeja Kurdyłę – zastępcę szefa Oddziału Resortowego Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi,
ppłk. Piotra Wachnę – dowódcę batalionu 4 pułku chemicznego,
ppłk. Romana Winiarskiego – szefa Regionu Wsparcia Teleinformatycznego w Bydgoszczy,
mjr. Pawła Brzęka – specjalistę Wydziału Planowania Oddziału Rozpoznania G-2 Centrum Operacji Specjalnych – Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych,
mjr. Adama Markusika – zastępcę dowódcy Zespołu Zabezpieczenia Logistycznego Jednostki Wojskowej Komandosów,
mjr. Pawła Rybkę – dowódcę Eskadry 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
mjr. Przemysława Wardowskiego – specjalistę Wydziału Rozpoznania Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych,
kpt. Krzysztofa Jaworskiego – zastępcę komendanta – starszego kontrolera lotniska 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego,
dowódcę Sekcji Operacyjnej S-3 Jednostki Wojskowej Formoza,
dowódcę Grupy Szturmowej Jednostki Wojskowej Formoza,
st. chor. Krzysztofa Hnatów – szefa kompanii – dowódcę drużyny piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej,
st. chor. Marcina Trelkę – szefa Sekcji Ośrodka Szkolenia Leopard 10 Brygady Kawalerii Pancernej,
młodszego podoficera specjalistę Sekcji Rozpoznawczej S-2 Jednostki Wojskowej Formoza,
ratownika medycznego Jednostki Wojskowej Komandosów.

PZ

autor zdjęć: DPI MON

dodaj komentarz

komentarze

~scooby
1408043520
Mirosław Rozmus - dużo zmienił, świeże podejście. Szacunek
39-FF-C3-6D

Polski wkład w operację „Overlord”
 
Raport w sprawie reparacji od Niemiec
Kierunek: Afganistan
Posłowie o kondycji polskiego przemysłu obronnego
Rekordowy test natowskich systemów wsparcia dowodzenia
Unijny dyżur grupy bojowej V4 w 2023 roku
Jak zginął „Ponury”
F-16 wracają do Polski
Trudny sojusz partyzantów
Polsko-amerykańska cyberwspółpraca
Likwidacja komendanta Junka
W NATO o zwiększeniu obecności militarnej USA w Polsce
A Half-Open Gate to Hell
„Puma” naciera
Logistyka dla Leopardów
The Chariots of Jihad
Chemicy w akcji
Kontroler na bojowo
Zmiany w przepisach mundurowych
Zmiana ustawy o weteranach trafiła do Sejmu
Obrady Rady Unii Europejskiej
Finansowe wsparcie MON dla weteranów
Jastrzębie wspierają wojska lądowe
MON planuje zwiększenie pomocy dla weteranów
Memoriał Ireny Szewińskiej: żołnierze nie zawiedli
Mapa z głębin morza
Rydwany dżihadu
You Don’t Get to Choose Your Tasks Here
Szykują się zmiany w wojskowych emeryturach
Sukcesy laureatów naszego plebiscytu sportowego
Rusza cyberkomponent WOT-u
Ty także możesz zdobyć Buzdygana
NATO pokazało siłę na Bałtyku
PGZ przyznaje: element fotela był źle zaprojektowany
Działalność firm na rzecz obronności
Mistrzu ju-jitsu z Błękitnej Brygady
„Polska” szpica NATO zaliczyła test
Medale dla uczestników walk w Karbali
„Air Force One” na Cytadeli
Curious about Poland
SEAD pierwszy raz z Polakami
Dowództwo Operacyjne świętuje 15-lecie
Marynarze pomogli prokuraturze
„Dragon” na Bałtyku
W Polsce będzie więcej żołnierzy z USA
Pierwszy krok do „Mewy”
Memory Gives Us Wings
Miroslawiec Up
Ekonowinki na poligonie
Tu się zadań nie wybiera
Medycy z GROM-u skoczą z pomocą
Fleet of the Future
Z Wehrmachtu do Armii Andersa
Minister Błaszczak z wizytą w bazie F-35
Szer. Iga Baumgart-Witan: Patrzę na mundur i czuję dumę
Awanse generalskie na koniec „Dragona”
Flota przyszłości
Judocy z Czarnej Dywizji najlepsi w armii
Kolejna szabla AFN zdobyta

Ministerstwo Obrony Narodowej Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Żandarmeria Wojskowa Inspektorat Uzbrojenia Inspektorat Implementacji
Innowacyjnych Technologii Obronnych
Dowództwo Garnizonu Warszawa

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO