moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
Związki zawodowe bronią Skrzypczaka

Jesteśmy przekonani, że prezentowane w mediach negatywne opinie przeciwko osobie Pana Waldemara Skrzypczaka są nieprawdziwe i głęboko krzywdzące – napisali w liście do Donalda Tuska przedstawiciele związków zawodowych z Wojskowych Przedsiębiorstw Remontowo-Produkcyjnych. Apelują, aby premier nie ulegał medialnej nagonce na wiceministra obrony.


NSZZ Pracowników Wojska wysłał do premiera pismo, w którym protestuje przeciwko „czarnej” kampanii prowadzonej wobec wiceministra Waldemara Skrzypczaka.

„Wyrażamy nadzieję, że medialna kampania przeciwko osobie Pana Waldemara Skrzypczaka nie będzie miała wpływu merytorycznego na podejmowane przez Pana decyzje osobowe, co pozwoli na sprawną kontynuację prac nad tworzeniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – czytamy w piśmie adresowanym do Donalda Tuska oraz ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka.

Od kilku miesięcy w mediach, zwłaszcza w jednym z dzienników, regularnie pojawiają się teksty na temat szczególnego zainteresowania Służby Kontrwywiadu Wojskowego generałem Waldemarem Skrzypczakiem. Najpierw były to informacje o tym, iż SKW nie przedłużyła wiceministrowi poświadczenia bezpieczeństwa, potem, że Służba podejrzewa generała o korupcję, ze wskazaniem na osobę izraelskiego lobbysty. W tym czasie w mediach pojawiły się teksty o niekorzystnych dla wojska decyzjach, jakie rzekomo miał podejmować Skrzypczak, m.in. o tym, że polskie wojsko chce leasingować okręty podwodne od niemieckiej armii.

Małgorzata Kucab, wiceprzewodnicząca NSZZ Pracowników Wojska, który zrzesza kilka tysięcy osób zatrudnionych w 13 Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo-Produkcyjnych, mówi że związkowcy nie mogli bezczynnie przyglądać się atakom na wiceministra.

– Dla nas zawsze najważniejsze jest dobro rodzimych firm zbrojeniowych i Polaków w nich pracujących. Także wiceminister stoi na stanowisku, że pieniądze przeznaczone na programy modernizacyjne w armii powinny być inwestowane w Polsce, dlatego nie mogliśmy nie zareagować – podkreśla Małgorzata Kucab.

Jednak nie tylko związkowcy protestują przeciwko temu, w jaki sposób media opisują generała Skrzypczaka.

Kilka dni temu z apelem do premiera o nieuleganie negatywnemu „PR”, wystąpiło Polskie Lobby Przemysłowe imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego – organizacja społeczna zrzeszająca stowarzyszenia i instytucje pozarządowe (m.in. ośrodki akademickie), związki zawodowe, które chcą działać na rzecz rozwoju polskiego przemysłu, w tym również obronnego.

„Stał się przedmiotem ataku z ich strony i krzywdzących go niesłusznych oskarżeń, m.in. za pośrednictwem mediów, na które oni mają wpływ.” – napisano o Skrzypczaku w piśmie do szefa rządu i ministra obrony narodowej.

Przedstawiciele Lobby podkreślają, że minister Skrzypczak jest atakowany przez zagranicznych lobbystów, którym pokrzyżował plany. „Jest człowiekiem bezinteresownym i rzetelnym, patriotą bardzo mocno zaangażowanym w umacnianie potencjału polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Stojąc na gruncie prawa zamówień publicznych i kryteriów merytorycznych, nie poddaje się naciskom różnych zagranicznych grup interesów, które przez zawodowych lobbystów starają się wymusić korzystne dla siebie decyzje w zakresie zamówień dla Wojska Polskiego” – czytamy dalej w piśmie do premiera.

List Niezależnego Samorządnego Związku Pracowników Wojska do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do wiadomości ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka.

Odnosząc się do ukazujących się w mediach negatywnych opinii dotyczących Podsekretarza Stanu w MON ds. Uzbrojenia i Modernizacji. Wyrażamy stanowisko Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wojska. Reprezentując organizacje zakładowe NSZZ PW funkcjonujące m.in. w Wojskowych Przedsiębiorstwach Remontowo-Produkcyjnych, od wielu lat współpracujemy z Podsekretarzem Stanu w MON ds. UiM, nie pomijając osoby Ministra Obrony Narodowej, który pełni w imieniu Ministra Skarbu  Państwa nadzór właścicielski nad WPRP.

Od czasu objęcia funkcji przez Pana Waldemara Skrzypczaka zauważalny jest wzrost wyników finansowych, a tym samym rozwój kondycji WPRP, na co niewątpliwie ma wpływ nadzór MON. Dzięki dużemu zaangażowaniu Pana Ministra W. Skrzypczaka uruchomione zostały długo oczekiwane przez załogi pracownicze wieloletnie programy modernizacji technicznej, zaczęła funkcjonować współpraca między zakładami w ramach zawieranych konsorcjów zadaniowych, w realizacji których uczestniczą podmioty nadzorowane przez MON. Ma to niebagatelne znaczenie dla rozwoju zakładów, a tym samym dla utrzymania miejsc pracy w dobie światowego kryzysu gospodarczego.

W naszej ocenie krystalizacja koncepcji utworzenia Polskiej Grupy Zbrojeniowej jest dużą zasługą Pana Waldemara Skrzypczaka. Z informacji, które pojawiły się w mediach po Konferencji Podsekretarzy Stanów towarzyszącej MSPO, mamy nadzieję, że będzie to podmiot oparty o zdrowe zasady funkcjonowania, ze względu na jego ścisły związek z systemem obronnym Państwa, gdyż duży wpływ na jego działalność będzie miał Minister Obrony Narodowej. Jest to zbieżne z naszymi postulatami, podnoszonymi wielokrotnie w pismach kierowanych m.in. do Pana Premiera.

Jesteśmy przekonani, że obecnie prezentowane w mediach negatywne opinie przeciwko osobie Pana Waldemara Skrzypczaka są nieprawdziwe i głęboko krzywdzące. W naszej ocenie jest On osobą znającą doskonale potrzeby uzbrojenia i sprzętu wojskowego sił zbrojnych, a szczególnie pozyskiwanie technologii i polonizację wyrobów, oraz prezentującą głęboki patriotyzm przejawiający się troską o funkcjonowanie i rozwój techniczny polskich zakładów, dla systemu obrony Państwa.

Wyrażamy nadzieję, że prowadzona medialna antykampania przeciwko osobie Pana Waldemara Skrzypczaka nie będzie miała merytorycznego wpływu na podejmowane przez Pana Premiera decyzje osobowe, co pozwoli na sprawną kontynuację prac nad tworzeniem Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

Zastępca Przewodniczącego
NSZZ Pracowników Wojska
mgr Małgorzata Kucab

* * * * *

List Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, do wiadomości ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka.

Zwracamy się do Pana Premiera – w sprawie kampanii prasowej wymierzonej w wiceministra obrony narodowej Pana gen. Waldemara Skrzypczaka – jako organizacja społeczna non profit, istniejąca 20 lat (od marca 1993 roku). Polskie Lobby Przemysłowe jest bowiem wyłącznie organizacją opiniotwórczą i opiniodawczą, opierającą swoją aktywność na pracy społecznej.

Skupiamy prezesów polskich firm, a zwłaszcza pracowników naukowych będących ekspertami w swojej dziedzinie, zarówno z uczelni, jak i zaplecza badawczo-rozwojowego przemysłu; ponadto od początku naszego istnienia ściśle współpracujemy w sprawach polityki przemysłowej i gospodarczej ze związkami zawodowymi różnych nurtów. W naszej działalności staramy się kierować polską racją stanu w gospodarce.

Głównym przedmiotem naszego zainteresowania jest kondycja i przyszłość strategicznych branż polskiego przemysłu, w tym polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Z tego względu od dawna współpracujemy m.in. z Ministerstwem Obrony Narodowej, a konkretnie z pionem odpowiedzialnym za uzbrojenie i modernizację polskiej armii, a także z poszczególnymi rodzajami Sił Zbrojnych RP.

Z Panem gen. Waldemarem Skrzypczakiem współpracujemy od dawna, kiedy był jeszcze dowódcą Wojsk Lądowych, a ostatnio podsekretarzem stanu w MON ds. uzbrojenia i modernizacji. Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że Pan minister Waldemar Skrzypczak w sposób partnerski i podmiotowy traktuje organizacje pozarządowe i związkowe współpracujące z MON, reprezentujące stronę społeczną, obywatelską. Jest człowiekiem bezinteresownym i rzetelnym, patriotą bardzo mocno zaangażowanym w umacnianie potencjału polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego. Stojąc na gruncie prawa zamówień publicznych i kryteriów merytorycznych, nie poddaje się naciskom różnych zagranicznych grup interesów, które przez zawodowych lobbystów starają się wymusić korzystne dla siebie decyzje w zakresie zamówień dla Wojska Polskiego. Dlatego też, naszym zdaniem, stał się przedmiotem ataku z ich strony i krzywdzących go niesłusznych oskarżeń, m.in. za pośrednictwem  mediów, na które oni mają wpływ.

To co spotkało Pana gen. Waldemara Skrzypczaka bardzo przypomina skoncentrowany atak mediów za czasów rządów AWS na Romualda Szeremietiewa, który wówczas piastował to samo stanowisko co gen. Skrzypczak. Również wtedy zbliżały się decyzje dotyczące kluczowych kontraktów na zakup uzbrojenia dla polskiej armii (zakup samolotu wielozadaniowego, samobieżnej haubicy, kierowanych pocisków przeciwpancernych i kołowego transportera opancerzonego). Ówczesny premier Jerzy Buzek, pod naciskiem mediów oskarżających wiceministra Szeremietiewa o korupcję, natychmiast go odwołał. Po wielu latach niezawisły sąd go uniewinnił, lecz te media, które nagłaśniały rzekomą korupcję odwołanego wiceministra, nawet o tym nie wspomniały, a tylko jedno z nich („Gazeta Wyborcza”) zamieściło na ten temat maleńką, kilkuzdaniową wzmiankę!

Koordynator
Polskiego Lobby Przemysłowego
dr hab. Paweł Soroka
profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej w Warszawie
Krzysztof Wilewski

autor zdjęć: arch. MON

dodaj komentarz

komentarze

~Stefan Sulikowski
1382592660
Co tu dodać? – chyba każdy przyzwoity człowiek –szary zjadacz chleba płacący podatki, które w postaci dotacji rządowych lub wydarte przez różnej maści biznesmenów polityków trafiają do prywatnych kieszeni stanie murem za Panem Skrzypczakiem. Bezkarne poczynania i konsekwencje wymienionych tych wcześniej dla rodzimych firm i ich pracowników przedstawiamy na stronie internetowej Komitetu pod adresem: http://wprp.grudziadz.com/Sprawy%20biezace.html Stefan Sulikowski
89-6D-91-65

Nowe maszyny w LAW
 
Minister Błaszczak nadal szefem resortu obrony
Listopad, czas walki. „Za wolność naszą i waszą”
Wrocław czeka na Amerykanów
Szanse i zagrożenia rodzimej radiolokacji
Studia MBA na wojskowej uczelni. Jedyne takie w Polsce
W Brukseli o sytuacji w Syrii i na wschodniej flance NATO
Szpadzistki wygrały turniej o Puchar Świata w Tallinie
Wojskowy śmigłowiec dyżuruje w Zakopanem
Żołnierze w drodze na misję w Libanie
Kpr. Danuta Dmowska-Andrzejuk ministrem sportu
16 Dywizja Zmechanizowana mistrzem wojska w futsalu
Holownik „Semko” stanął na wodzie
„Błękitni” lecą do Afganistanu
Głosuj na wojskowego sportowca roku
Włosko-polski sojusz kosmiczny
Peowiacy. Pretorianie Piłsudskiego
Długa droga do wolności – sensacyjny tunel na terenie Polski
Żołnierze z „Błękitnej Brygady” w błękitnych beretach
Obrona bez polityki
Kontenery dla Wisły
Dzień Podchorążego w rocznicę wybuchu powstania
Dołącz do zawodowców
Żołnierze GROM-u na kursie działań specjalnych
Ostre strzelanie artylerzystów
Ludzie niebezpiecznej profesji
... że moja ofiara nie pójdzie na marne
Volhynian Lion Hearts
Szykują się zmiany w wojskowych emeryturach
Mariusz Błaszczak prawdopodobnie pozostanie na czele MON
Zmiany emerytalne dla żołnierzy
Jakie podwyżki dla żołnierzy?
Jak gra dowódca, grają wszyscy
Gorące obrady NATO w Londynie
Razem się szkolą, razem walczą
Nowe laboratorium WAT
Wirtualna batalia w obronie sojusznika
Klucz do dobrych relacji
Trudna droga
Plan ćwiczeń WOT dla pracodawców
Morawiecki: harmonizujmy działania UE i NATO
Dr Kostrzewa-Zorbas: NATO potwierdziło swoją jedność
Na ASzWoj ruszyły studia generalskie
Kto zostawia ślady w sieci
MON dofinansowuje budowę kolejnych strzelnic
Szwedzki baypass przed „Orką”
T-72 strzelają na poligonie
Święto pod znakiem „Ślązaka” i okrętów podwodnych
Klasy wojskowe po nowemu
Wszyscy jesteśmy Darfurczykami
Sierż. Artur Pelo i Patrycja Bereznowska najlepsi w Maratonie Komandosa
Unwanted Treaty
Runda jesienna ligi piłkarskiej zakończona
„Sophia” – certyfikacja zaliczona!
NATO wzmocni obecność na wschodniej flance
Sukces polskich żołnierzy na igrzyskach w Wuhan
Z archiwum „Szarego”
Nowelizacja ustawy o weteranach w Sejmie
Leopardy na Podkarpaciu
Kto nie będzie rozmawiał z Ławrowem, będzie rozmawiał z Szojgu

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO